Seher Demet KAP YÜCEL

Seher Demet KAP YÜCEL

Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde tamamladıktan sonra, 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, “Kentsel Tasarım” yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı bölümde “Şehircilik” doktora programına başladı ve 2007 – 2008 yılları arasında bir yıl süre ile İtalya – Genova Üniversitesinde doktora araştırmasında bulundu. 2012 yılında “Sürdürülebilir Kent ve Peyzaj İlişkisinde Ekolojik Geçiş Zonları: İstanbul Beykoz Örneği” adlı tez çalışması ile doktora derecesi aldı. 2019 yılında ise Mimarlık Temel Alanı, Şehir ve Bölge Planlama Bilim Alanında doçent unvanı almaya hak kazandı.

2005 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Seher Demet KAP YÜCEL, aynı bölümde “Kent ve Ekoloji”, “Peyzaj Planlama”, “Kentsel Dönüşüm ve Ekoloji” gibi teorik dersler vermekte, aynı zamanda Planlama Atölyesi 2 ve 3‘de ekip üyesi ve yürütücü olarak görev yapmaktadır. Kendisi bir çok araştırma projesi, ulusal ve uluslararası konferans, workshop ve yarışmalara katılmıştır. “İzmir ili Çeşme ilçesi Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi” ulusal fikir projesinde 1.’lik ödülü ve “Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım” yarışmasında 3.’lük ödülleri kazanmıştır. 2013 yılından itibaren ise İtalyan “Alte Vie Vakfı” ile ortaklaşa “Cenevizlerin Dünyadaki İzlerinin UNESCO Dünya Miras Listesine Girmesi” çalışmalarında görev almaktadır.