Şengül GÜNDOĞAN AYDINGÜN

Şengül GÜNDOĞAN AYDINGÜN

Hacettepe Üniversitesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı Üniversitenin Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında tamamladı. Fransa Louvre Müzesi ve Roma La Sapienze Üniversitelerinden doktora ve yüksek lisans için araştırma bursları kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya ve Büyüksaray Mozaik Müzelerinde Uzman olarak görev yaptı. 

Trabzon, Edirne ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında üye ve Başkan Yardımcılıkları yaptı.

 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Kurucu üyesi olarak akademik hayata başladı. Halen aynı Üniversitenin Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Prehistorya Anabilim Dalı Başkanıdır.

 “İstanbul Küçükçekmece Göl Havzasında Bathonea” kazılarının başkanlığını 2009 yılından beri yürütmektedir.  Aynı zamanda İstanbul’un Tarih Öncesi Çağlarını araştırdığı bir proje yürütmektedir.

National Geographic TV, TRT gibi kuruluşlara belgesel danışmanlığı ve metin yazarlığı yapmıştır. Pek çok uluslar arası bilimsel derginin editörlüğünün yanı sıra 3 kitabı ve 300’e yakın bilimsel ve popüler yayını ile kültür varlıklarının korunması ve bir eğitim kurumu olan müzelerimizin tanıtımı ve halkın buralardan nasıl yararlanması konusunu misyon üstlenmiştir. 10 adet uluslararası ödülü bulunmaktadır.