Süreyya Cevat İSFENDİYAROĞLU

Süreyya Cevat İSFENDİYAROĞLU

Süreyya İsfendiyaroğlu, 1980 yılında doğdu. 2004 yılında Doğa Derneği’yle profesyonel sivil toplum hayatı başladı. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları Envateri de dahil olmak, dağ horozlarının (Lyrurus mlokosiewiczi) korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptı. TEMA Vakfında, iklim değişikliği ve arazi kullanımıyla ilgili projeler yönetti. Ardından özel sektörde kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik üstüne çalıştı. Doğa Derneğinde Bilim direktörü olarak tekrar göreve başladı. Kelaynak (Geronticus eremita), yelkovan (Puffinus yelkouan), küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi bir çok nesli tehlike altındaki kuşla ilgili araştırma projeleri yürüttü. Trakya yarımadasındaki Şah kartallarla (Aquila heliaca) ilgili yüksek lisans tezini tamamladı. 2020 yılında İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği’nin kurucu başkanı oldu. Küçükçekmece ve İstanbul’un kuşlarıyla ilgili kitapların yazarlığını yaptı. Halen İstanbul- Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir.