Vildan Gizem MENTEŞE

Vildan Gizem MENTEŞE

2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden onur derecesi ile mezun oldu. 2013 yılında Avrupa Birliği ERASMUS Öğrenci Programı’na burslu olarak katıldı ve bir lisans eğitim dönemi boyunca Ostrava Teknik Üniversite’nde okudu. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı’nda lisansüstü eğitimine başladı ve 2018 yılında ‘’Tarihi Yığma Taş Kemer Köprülerin Doğrusal Olmayan Davranışının 3B Modellenmesi ve Deneysel Olarak İncelenmesi: Justinianos Köprüsü Örneği‘’ konulu tez çalışması ile uzman mühendis olarak mezun oldu. Lisansüstü eğitimi süresince, ‘’Türkiye’deki Tarihi Taş Kemer Köprülerinin Yapısal Davranışının Çok Aşamalı Değerlendirilmesi ve Uygun Müdahale Stratejilerinin Belirlenmesi’ konulu bir TUBİTAK araştırma projesinde, proje asistanlığı yaptı. Yine yüksek lisans eğitimi sırasında, Portekiz Coimbra Üniversitesi’nde 2.Modern Binaların Yeniden Kullanımı Öğrenci Atölyesi (RMB)’ne katılarak fonksiyonel binaların sürdürülebilir topluluk alanlarına dönüştürülmesi üzerine bir atölye eğitimi aldı. 2017 ile 2020 yılları arasında bir mühendislik ofisinde yığma, ahşap ve betonarme yapıların statik restorasyon ve güçlendirme projelerinde proje mühendisi olarak çalıştı. Ocak 2020 tarihi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Projeler Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalışmaya devam etmektedir.