Zeynep Eres Özdoğan

Zeynep Eres Özdoğan

1995 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Zeynep Eres, 1999 yılında aynı kurumda Restorasyon Anabilim Dalı’nda “Tarihöncesi Kazı Yerlerinin Koruma, Restorasyon, Sergileme Sorunu ve Çözüme Yönelik Bir Uygulama: Kırklareli – Aşağı Pınar Örneği.” başlıklı yüksek lisans tezini, 2008 yılında “Türkiye’de Planlı Kırsal Yerleşmelerin Tarihsel Gelişimi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Planlı Kırsal Mimarisinin Korunması Sorunu” başlıklı doktora tezini tamamladı. 1996 yılından beri Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit kazılarında koruma uzmanı mimar olarak çalışmakta ve yüksek lisans tezi olarak hazırladığı açık hava müzesinin uygulamasını gerçekleştirmektedir. Arkeolojik alan koruma, kültür envanteri, kültür mirası yönetimi, geleneksel kırsal mimarinin belgelenmesi ve korunması, Türkiye’de kırsal alanda çağdaşlaşmanın mimarlık boyutu ana çalışma konularını oluşturmaktadır. ICOMOS Türkiye, ICOMOS – ICAHM Uluslararası Bilimsel Komitesi Türkiye üyesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesidir. 2012-14 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yönetim kurulu üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1998 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programı’nda 2013 yılından beri doçent olarak çalışmaktadır.