1 SIRA NUMARALI PROJE – 31795

İstanbul Senin - Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması
5. MANSİYON
Proje Ekibi
Müellif

Levent MUSLULAR, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)

Danışmanlar

Seda ÖZEN BİLGİLİ, Mimar ve Restoratör
Kerem ASFUROĞLU, Aydınlatma Tasarımcısı
Saadet ÖZEN, Tarihçi
Sema ÖZEN TOTH, Mimar ve Restoratör
Ruth Anna FITZSIMONS, Medya Yöneticisi ve Editör

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.

1_31795
1_31795_rapor