20 SIRA NUMARALI PROJE – 58246 – IV. BÖLGE

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
2. MANSİYON
Proje Ekibi
Müellifler

Can Kubin, Şehir Plancısı
Zeynep Eraydın, Şehir Plancısı
Onur Yüncü, Mimar
Serdar Özbay, Şehir Plancısı
Yüksel Çetinkaya, Peyzaj Mimarı
Mustafa Raşit Şahin, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Kübra Yalçınkaya, Mimar
Halis Özkan, Ekonomist

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.