21 SIRA NUMARALI PROJE – 24196 – IV. BÖLGE

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
2. ÖDÜL
Proje Ekibi
Müellifler

Ziya İmren, Mimar
Cansu Canaran, Şehir Plancısı/ Kentsel Tasarım Uzmanı
Banu Aksel Gürün, Şehir Plancısı/ Kentsel Tasarım Uzmanı
Ergün Özyörük, Peyzaj Mimarı/ Kentsel Tasarım Uzmanı/ Mimar

Yardımcı

Gökhan Yanar, Mimar

Danışman

Tamara Nazari İmren, Mimar

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.