23 SIRA NUMARALI PROJE – 52187 – IV. BÖLGE

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
3. MANSİYON
Proje Ekibi
Müellifler

Arda İnceoğlu, Mimar
Başak Eren, Mimar
İpek Yürekli, Mimar

Yardımcılar

Selen Sönmez, Mimar
Sümeyye Nur Öztürk, Mimarlık Öğrencisi
Tuğçe Selin Türk, Mimar
Yusuf Aras Kalkan, Mimar

Danışmanlar

Elif Alkay, Şehir Plancısı
Burcu Serdar Köknar, Mimar
Suna Birsen-Otay, Mimar
Ayfer Bartu Candan, Sosyolog, Sosyal Antropolog
Zeynep Yürekli Görkay, Mimarlık ve Sanat Tarihçisi
Emre Otay, Kıyı Mühendisi
Ceren Sözer, Peyzaj Mimarı

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.