26 SIRA NUMARALI PROJE – 69028 – V. BÖLGE

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
1. MANSİYON
Proje Ekibi
Müellifler

Enise Burcu Derinboğaz, Peyzaj Mimarı
Alper Derinboğaz, Mimar

Yardımcılar

Oğuz Kemal Başar, Mimar
Ece Yakupoğlu, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
İzel Beşikçi, Peyzaj Mimarı

Danışmanlar

Oral Yağcı, İnşaat Mühendisi
Ekrem Işın, Araştırmacı/ Yazar

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.