41 SIRA NUMARALI PROJE – 23278– VII. BÖLGE

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
1. ÖDÜL
Proje Ekibi
Müellifler

Selahattin Tüysüz, Mimar
Serkan Sınmaz, Şehir Plancısı
Mehmet Ziya Alpertong, Peyzaj Mimarı

Danışmanlar

Zekiye Yenen, Mimar/ Şehir Plancısı
Cenk Hamamcıoğlu, Mimar/ Kent Ulaşım Uzmanı
Ulrike Brandı, Aydınlatma Tasarımcısı
Şener Tüysüz, İnşaat Mühendisi
Tevfik Türen Karagözoğlu, Heykeltraş/ Seramik Sanatçısı
Ebru Bayram Sınmaz, Mimar/ Şehir Plancısı
Erhan Yıldız, Mimar

Yardımcılar

Pelin Tüysüz, Mimar
Sümeyye Uçar, Mimar
İlda Ersezer, Mimar

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.