6 SIRA NUMARALI PROJE – 23048

İstanbul Senin - Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması
2. MANSİYON
Proje Ekibi
Müellifler

Mustafa Emre OLUR, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)ı

Danışmanlar

Sevin COŞKUN, Şehir ve Bölge Plancısı
Koray Yılmaz KAYA, Elektrik Mühendisi
Burak BIKMAZ, Makine Mühendisi

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.

6_ 23048
6_ 23048_rapor