8 SIRA NUMARALI PROJE – 72413

İstanbul Senin - Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması
1. ÖDÜL
Proje Ekibi
Müellifler

Zeki KADİRBEYOĞLU, Elektrik Mühendisi, Aydınlatma Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)
Meriç KARA, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Mustafa AKKAYA, İç mimar ve Çevre Tasarımcısı, Aydınlatma Tasarımcısı

Danışmanlar

Ahmet GÖRSEV, Aydınlatma Tasarımcısı
Mevce ÇIRACI, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.

8_72413
8_72413_rapor