94 SIRA NUMARALI PROJE – 25809 – MALTEPE – 1. MANSİYON

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması
1. MANSİYON
Proje Ekibi
Müellifler

Deniz KÜLEKCİ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Soner BİLGE, İnşaat Mühendisi

Danışmanlar

Ahsen KÜLEKCİ, Mimar

Kimlik zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmadığı için müellif bilgileri bulunmamaktadır.

94 SIRA NUMARALI PROJE - 25809 - MALTEPE - 1. MANSİYON
94 SIRA NUMARALI PROJE RAPORU - 25809 - MALTEPE - 1. MANSİYON