İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması
Adı
İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.
Yeri ve Konusu
İstanbul’un açık alanlarındaki aydınlatma ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Önerilecek aydınlatma ailesinin İstanbul’un çok katmanlı kozmopolit dokusuna ve yol, cadde, sokak, meydan, tarihi çevre, park ve bahçeler gibi ön seçimi geçecek ekiplere verilecek şartnamede belirtilecek olan farklı işlevlere uygun kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması beklenmektedir.
Yarışmayı Açan Kurum
İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Jules Verne ( 1828 – 1905 ) Dr. Ox’un Deneyi kitabında geceleri aydınlatılacak bir kent hayali kurar. Kentin adı da kitap gibi kurmacadır: Quiguendone. 1872 yılında yayınlanan kitapta anlatılan öykü, bir bilim insanı olan Dr. Ox’un şehrin aydınlatılması için belediye başkanı ile anlaşması üzerine inşa edilir.

Kısaca geçmişten günümüze kentlerin – özellikle güvenlik nedeniyle – geceleri aydınlatılması ihtiyacı hep vardır ve hem yöneticilerin hem araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu konu her dönemde, o döneme ait teknoloji ve kaynaklara bağlı olarak değişiklik göstererek gelişmiştir. Tarihe düşülen kayıtlarda ilk kent aydınlatmasının Antik Çağ’da Antakya’da ortaya konduğu görülür. Ülkemizdeki bir yerin bilinen ilk kent aydınlatmasına sahne olması güzel bir tesadüf olabilir.

Ortaçağda yağ ve ahşap karışımlı malzemelerden üretilen meşaleler kullanılmıştır. Çeşitli coğrafyalarda gece sokağa çıkacak vatandaşların kendilerini göstermeleri amacıyla ellerinde meşale veya lamba taşıması mecburi kılınmış, aksi tutum sert bir şekilde cezalandırılmıştır.

2 Eylül 1667’de Paris, 24 Şubat 1687’de Viyana kentleri caddelerin ve meydanların aydınlatılması için organize olmaya başlamışlardır. Bir yıl içinde Viyana sokaklarına yerleştirilen aydınlatma armatürü sayısı 2000’dir.

19. yy. da bitkisel yağların ve petrolün kullanıma girmesi ile elde edilen aydınlatma araçları hızla çoğalmaya başlamış, 1824 yılına gelindiğinde Londra’da Imperial Continental Gas Association kurulmuştur. Şirketin amacı tüm Avrupa şehirlerini gaz tekniği ile aydınlatmaktır. İlk defa 1828’de Dresden’de kullanılacaktır.

Aydınlatma tekniği günün gelişen teknolojilerini yakından takip etmektedir. 1866 yılında Werner von Siemens tarafından bir dinamo yardımı ile üretilen elektrik akımı artık yeni aydınlatma ürünlerine ilham verecek; 1857’de Lyon, 1878’de Paris, 1882’de Nürnberg ve Berlin, 1884’de Steyr ve Timişoara birbiri ardına geceleri aydınlatılan kentler arasına gireceklerdir.

1900’lerin başında Osmanlı Devleti de konuya ilgi duyacak, 1910 yılında kurulan Dersaadet isimli gaz şirketi İstanbul’un caddelerine ve sokaklarına 3943 adet sokak lambası koyarak, bu yarışta var olduğunu gösterecektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ilk elektrik ile çalışan kent aydınlatması Ohio’nun Warren kentinde kullanıldığında yıl 1911’dir.

Tüm bu çabalar günümüzde salt güvenlik endişesi ile değil, kentlilerin yaşamsal faaliyetlerinin gece de sürdürülebilir kılınması içindir. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu tarafından da benimsenen tanımıyla “Aydınlatma” çevrenin ve nesnelerin gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan “Işık” uygulamasıdır. Kentsel aydınlatma, işlevsel ve estetik değerlerinin yanı sıra ekonomik, teknolojik ve ekolojik sorumlulukları da üstlenmelidir. Seul, 2022’ye kadar tüm aydınlatma kaynaklarını LED ile değiştirecek; Lyon, Münih ve Viyana şehirleri “Smart Together” isimli projede birlikte çalışacaklardır. Yakın bir gelecekte kentlerde kullanılacak yeni nesil aydınlatma armatürlerinin; trafik analizi, yerel hava durumu ölçümlemeleri yapabilecek wlan sistemlerini içermesi, elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin olması, güneş enerjili fotovoltaik paneller monte edilebilmesi gibi gelişmelere açık olması beklenmektedir.

Yine önemli bir konu gece aydınlatmasının insan ve diğer yaşam formları üzerinde gözlemlenen zararlı etkilerinin azaltılması gereğidir. Örneğin bazı güve türleri ışığın cazibesine kapılıp aydınlatmaların altında adeta kapana kısılırken, bazı yarasa türleriyse ışıktan sakınır, aydınlatılmış alanları terk eder. Sadece gececi türler değil, gece göç eden kuşlar da aydınlatmadan olumsuz etkilenip yollarını değiştirmek zorunda kalır. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde gece aydınlatmaları tasarlanırken artık yaban hayatı da göz önünde bulundurulmaktadır. Aydınlatmaların yöneldiği alan, seçilen ışığın dalga boyu ve aydınlatma zamanı gibi faktörler göz önünde bulundurularak olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Dünya’nın en önemli göç yollarından biri üzerinde bulunan İstanbul’un aydınlatma ürünleri tasarlanırken ekolojik gerekliliklerin göz önünde bulundurulması elzemdir.

Dünyada yaşanan bu tartışmaların ve teknolojik gelişmelerin ışığında İstanbul için yarışmacılardan beklenen, tüm bu karmaşık sorunlara cevap üretebilecek tasarımların ortaya konmasıdır.

Çeşitli medeniyetlere mekân ve üç büyük imparatorluğa başkent olmuş İstanbul’un, 21. yy. da, çağın gereklerine uygun, gece ve gündüz yaşayan bir kent profili çizmesi kaçınılmazdır. Gündüzün aksine gece, insan eliyle tasarlanmış, aydınlatılmış bir çevre yapısı ile bu yaşamı kucaklayabilir.

İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarım Yarışması; ortaya konulacak yeni ve taze fikirleriyle, kent kimliğine katkısıyla, kültür ve sanatın bir yansıması olan gece yaşamını mümkün kılma potansiyelleri ile 21. yy. da dünya kentleri arasında nitelikleriyle adından söz ettirecek İstanbul’un gelecek nesillere bırakılacak bugüne dair söylemine, ışık tutmalıdır.

Açıklanan kavramsal çerçeve ışığında beklenti İstanbul’un kimliğinin bir parçası olabilecek aydınlatma ürünlerinin tasarlanmasıdır. Bu beklentinin ürün aileleri tasarımı olarak somutlaşması tasavvur edilmiştir.

Tasarlanması beklenen ürün ailesinin 5 temel ürünü; meydan, cadde, park direk tipi aydınlatma ile bolart ve apliktir. Katener aydınlatma, ürün ailesinin temel bileşenlerinden olmamakla birlikte, yarışmacılar öneri geliştirmekte serbesttir.

Elde edilecek ürünlerin; İstanbul’un kentsel alanlarındaki parklarda, kent içindeki ve / veya çeperindeki tarihi alanlarda, yeni korularda ve ormanlık alanlarda; yalnız araç kullanımına açık olup yaya erişimi olmayan, hız sınırının yüksek olduğu ulaşım akslarında; araç ve yaya trafiğinin bir arada olduğu veya yalnızca yaya trafiğine açık yol, sokak ve meydanlarda kullanılması hedeflenmektedir. Bu ürünler, İstanbul’u dünya ölçeğinde önemli kılan Boğaziçi ve tarihi alanlarıyla birlikte İstanbul’un geniş coğrafyasının farklı niteliklerdeki yerlerinde kullanılacaktır.

Yarışmacılardan yukarıdaki veriler ışığında uygun görecekleri sayıda ürün ailesi geliştirmeleri beklenmektedir. Tasarlanacak ürün ailelerinden en az biri 5 temel ürünü barındırmalıdır.

Önerilecek ürünlerin İstanbul’un kent kimliğine sağlayacağı katkı göz önüne alınmalı, tasarımlar bu sorumluluk ile geliştirilmelidir. İstanbul’a özgü olması beklenen ürünlerin, çağın gerektirdiği ileri teknolojiye sahip olması, gerek üretim gerekse kullanım, işletme ve bakım masrafları gözetilen bir ekonomik çözüm ile ortaya konması, kentlerde karşılaşılan vandalizme karşı dirençli, öte yandan hem insan hem de diğer canlı formlarının yaşam alanlarına saygılı, günün ekolojik yaklaşımlarını önemseyen nitelikleri ile var olması beklenmektedir. Aydınlatma ürünleri ömürleri göz önüne alınarak, süreç içinde ortaya çıkabilecek teknolojik gelişmelere açık olmalıdır. Sonuç ürün tüm bu farklı parametrelere vereceği dengeli cevap oranında başarılı bulunacaktır.

Ürün / ürün ailesi için farklı boyutların uyarlanması; malzeme seçimi; aydınlatma elemanının ışık performasının jüriye aktarılması; üretim, işletme ve bakım senaryoları ile ürünün isimlendirilmesi ve benzeri konuların yarışmacı tarafından geniş bir perspektifle ele alınması beklentilerdendir.

Öneri ürün / ürün ailesi, içinde yer alacağı kentsel bağlamla ilişkilendirilerek aktarılabilir. Bu aktarım tek ürün ölçeğinden sokak, cadde, park, mahalle ölçeğine kadar farklı ölçeklerde yapılabilir.

Ön seçim şartnamesinin ilanı:
28 Ağustos 2020, Cuma
Ön seçime başvuru için son tarih:
22 Eylül 2020, Salı
Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı:
25 Eylül 2020, Cuma
Soru sormak için son tarih:
8 Ekim 2020, Perşembe
Cevapların ilanı:
12 Ekim 2020, Pazartesi
Projelerin son teslim tarihi:
4 Ocak 2021, Pazartesi (Güncellendi)
Kargo ile teslim alım için son gün:
7 Ocak 2021, Perşembe (Güncellendi)
Jüri çalışması başlangıcı:
9 Ocak 2021, Cumartesi (Güncellendi)
Kolokyum ve Ödül Töreni
16 Ocak 2021, Cumartesi (Güncellendi)

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Yasin Çağatay SEÇKİN
Yasin Çağatay SEÇKİN

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Serap ÖBEKCİ
Serap ÖBEKCİ

Mimar - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı

Mehmet Aslan DEĞİRMENCİ
Mehmet Aslan DEĞİRMENCİ

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü

Emrah ÇORAMAN
Emrah ÇORAMAN

Doğa Bilimci

Ömer YILMAZ
Ömer YILMAZ

İPA Yarışmalar Koordinatörü

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Duygu ÇAKIR
Duygu ÇAKIR

Aydınlatma Tasarımcısı & Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

Kurtul ERKMEN
Kurtul ERKMEN

Mimar (Jüri Başkanı)

Şule KOÇ
Şule KOÇ

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Atilla KUZU
Atilla KUZU

İç Mimar & Ürün Tasarımcısı

Faruk UYAN
Faruk UYAN

Aydınlatma Tasarımcısı & Mimar

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Ali BERKMAN
Ali BERKMAN

Aydınlatma Tasarımcısı & Elektrik Elektronik Mühendisi

Ulaş ERDOĞAN
Ulaş ERDOĞAN

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Berkan KAPLAN
Berkan KAPLAN

Makine Mühendisi & Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

RAPORTÖRLER

Elif KÖKLÜ
Elif KÖKLÜ

Peyzaj Mimarı - İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Yıldız Münevver KOÇ
Yıldız Münevver KOÇ

Coğrafyacı - İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Salime Benan KAYA
Salime Benan KAYA

Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar

150.000 TL
1. Ödül
125.000 TL
2. Ödül
100.000 TL
3. Ödül
45.000 TL
1. Mansiyon
40.000 TL
2. Mansiyon
35.000 TL
3. Mansiyon
30.000 TL
4. Mansiyon
25.000 TL
5. Mansiyon

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Ekip yapısında müellif üye olarak Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans mezunlarından en az bir üye bulundurmak koşuluyla bireysel veya ekip halinde katılmak mümkündür.
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Yarışmaya ekip yapısında müellif üye olarak Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans mezunlarından en az bir üye bulundurmak koşuluyla bireysel veya ekip halinde katılmak mümkündür.
Yarışmaya katılmak isteyenler 200 TL karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin “AYDINLATMA” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön seçime başvuru için son tarih” olarak belirtilen gündür.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek kitapçık boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir. Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.
Müellif ekip ortaklarının tamamı disiplinlerine göre aşağıdaki belgeyi sunacaktır:  Endüstriyel Tasarım bölümü mezunları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge  TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi. Önseçim aşamasında belgesini teslim etmiş bulunan üyelerden tekrar belge talep edilmemektedir. Ancak ekibe ön seçim aşamasından sonra eklenen bir müellif var ise bu üyeler gerekli belgeleri sunmalıdır.

1. ÖDÜL 8- 72413

Müellifler

Zeki KADİRBEYOĞLU, Elektrik Mühendisi, Aydınlatma Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)
Meriç KARA, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Mustafa AKKAYA, İç mimar ve Çevre Tasarımcısı, Aydınlatma Tasarımcısı

Danışmanlar

Ahmet GÖRSEV, Aydınlatma Tasarımcısı
Mevce ÇIRACI, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

2. ÖDÜL 4 – 63812

Müellifler

Özlem PERŞEMBE, Endüstriyel Tasarımcı (Ekip Temsilcisi)
Deniz Özgür GÖNÇ, Endüstriyel Tasarımcı

Danışmanlar

Mümtaz BADEMLİ, Elektronik Mühendisi, Aydınlatma Tasarımcısı
Duygu OKAY ARIKÖK, Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı
Evrim Yazıcı, Makine Mühendisi
Tuğçe TELCİ, Endüstriyel Tasarım

 

3. ÖDÜL 5- 63102

Müellifler

Ece YALIM, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)
Oğuz YALIM, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
Feride TOPRAK, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Danışmanlar

Ali Hilmi AKBAŞ, Makine Mühendisi
Şafak KOÇ, Elektrik Elektronik Mühendisi
Murat MEMLÜK, Peyzaj Mimarı
Tevfik BALCIOĞLU, Mimar
Kerem YAZGAN, Mimar

 

1. MANSİYON 3 – 51734

Müellifler

Nadide Ebru YAZAR, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Zarif Utku BAŞKIR, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Seyman ÇAY, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Yardımcılar

Hayreddin Haldun BOZKURT, Mimar
Barış TAŞ, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

 

2. MANSİYON 6 – 23048

Müellif

Mustafa Emre OLUR, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)

Danışmanlar

Sevin COŞKUN, Şehir ve Bölge Plancısı
Koray Yılmaz KAYA, Elektrik Mühendisi
Burak BIKMAZ, Makine Mühendisi

 

3. MANSİYON  2 – 81572

Müellifler

Derin SARIYER, İç Mimar (Ekip Temsilcisi)
Ceyhun AKIN, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Danışmanlar

Aziz SARIYER, Tasarımcı
Serter KARATABAN, Mimar
Murat BALABAN, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Gülin FIRAT, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Bülent DURGUN, Grafik Tasarımcı

 

4. MANSİYON 7 – 11807

Müellifler

Evren BAŞBUĞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Korhan ŞİŞMAN, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
Başak OKAY TEKİR, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Oğuz BODUR, Mimar
Nilay ALTINAY, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
Cansu ÇELİKYÜREK, Mimar
Oğuzhan ZEYTİNOĞLU, Mimar

Danışmanlar

Gülşah AYKAÇ, Mimar
A. Tamer BAŞBUĞ, Mimar
Görkem ENGİN, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
İbrahim TEKİR, Makine Mühendisi

Yardımcılar

Bilgehan KAYAALP, Mimar
Anıl AYDINOĞLU, Mimarlık Öğrencisi
Taha Gökalp ÇAKMAK, Mimarlık Öğrencileri
Yeliz TEZEL, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
Emren ZEYTİNOĞLU, Grafik Sanatlar Öğrencisi
Pınar YAZDIÇ, Mimar
Dilşah ŞATIROĞLU, Mimar

5. MANSİYON 1 – 31795

Müellif

Levent MUSLULAR, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)

Danışmanlar

Levent MUSLULAR,
Seda ÖZEN BİLGİLİ, Mimar ve Restoratör
Kerem ASFUROĞLU, Aydınlatma Tasarımcısı
Saadet ÖZEN, Tarihçi
Sema ÖZEN TOTH, Mimar ve Restoratör
Ruth Anna FITZSIMONS, Medya Yöneticisi ve Editör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı: 26
  • Teslim Edilen Proje Sayısı: 8
  • Katılımcı Sayısı: 59
  • Pafta Sayısı: 121
  • Toplam Ödül Sayısı: 8
  • Toplam Ödül Miktarı: 550000 TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı: 65
  • Yarışma Alanı m²: