İstanbul Senin – Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
Adı
İstanbul Senin – Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır. Yarışmanın dili Türkçedir.
Yeri ve Konusu
Yarışma konusu alan; İstanbul İli, Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan ve 3135000 m2 olarak belirlenen Haliç kıyı bandıdır. Haliç adaları çalışmaya konu değildir. Yarışma alanı, 7 bölge olarak çalışılacaktır.
Yarışmayı Açan Kurum
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde ön seçimli olarak düzenlenmiştir. “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından açılmış ve 20.01.2020 gün, 31014 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilmiştir. Yarışmanın amaç, hedef, kapsam ve koşullarını belirleyen bu ilanın ilgili maddelerinde tanımlandığı gibi, yarışma alanı 7 (yedi) bölgeye ayrılmış ve her bir bölge için yarışacak 6 (altı) tasarım ekibi belirlenmiştir. Yarışmacılardan, yarışmanın amacı ve elde edilecek sonuca ilişkin tanımlanan başat hedefler ile uyum içerisinde aşağıdaki ilkelere uygun bir tasarım beklenmektedir.

 • Tarihi bir merkez olmasının yanı sıra, kentsel açık/yeşil alan koridoru niteliği sergileyen yarışma alanı bütününe ilişkin, senaryosu, vizyonu olan ve bir kimlik betimleme endişesi taşıyan,
 • Bu bağlamda, doğal bir değer olmasının yanı sıra, projelendirilmesi, uygulanması ve sonrasında yaşanabilirlik/sürdürülebilirlik kavramları ve yaşam kalitesini artırma ilkesi açısından, yerine, yakın çevresine, kent bütününe katkı veren, değer katan ve örnek oluşturan,
 • Alan bütününde ya da alt bölgelerde belirlenen sorunları gidermeye odaklanmanın yanı sıra potansiyelleri de değerlendirmeye yönelen, çözüm ile önerilere ulaşan, bu doğrultuda yeni ve güncel paradigmalardan da beslenen, özgün ilkesi olan ve uygulamaya dönük yöntem veya model(ler) öneren,
 • Açık alan düzenlemeleri/peyzaj işlevi baskın olacağı varsayılan, bu anlamda Alibeyköy Baraj Gölü çevresinde oluşmaya başlayan mesire alanları sonrasında Kuzey ormanları ile bütünleşecek kentsel ölçekte bir rekreasyon rotası oluşturulmasına doğal ve kültürel özellikleri ile önderlik edecek alanda önerilecek tüm işlevler için söylemi bulunan, kesintisiz bir kıyı kullanımının yanı sıra öncelikle yaya ve bisiklet sürekliliğini sağlayan,
 • Alt bölgeler için belirlenen, başta kültürel değerler olmak üzere ilgili paftalar üzerinde gösterilen korunması gereken diğer yapı, ulaşım aksı/tesisi ve benzeri ögeler ile uyum içinde olan,
 • Her alt bölgede, komşu alt bölgeler ile bağlantı ve birlikteliği sağlayan mekânsal kararlar öneren tasarımlar beklenmektedir. Öte yandan Ödül’e değer görülecek tasarımların imar planı tekniğine dönüştürülerek Belediye Meclisi’nin onayına sunulması düşünülmektedir.
Ön seçim şartnamesinin ilanı
20 Ocak 2020, Pazartesi
Ön seçime başvuru için son tarih
13 Şubat 2020, Perşembe
Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı
17 Şubat 2020, Pazartesi
Yer görme gezisi
20 Şubat 2020, Perşembe
Soru sormak için son tarih
5 Mart 2020, Perşembe
Cevapların ilanı
9 Mart 2020, Pazartesi
Projelerin son teslim tarihi
15 Haziran 2020, Pazartesi, Saat 17:00
Kargo ile teslim alım için son gün
17 Haziran 2020, Çarşamba
Jüri çalışması başlangıcı
30 Haziran 2020, Salı
Kolokyum ve ödül töreni
11 Temmuz 2020, Cumartesi

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Ekrem İMAMOĞLU
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Yasin Çağatay SEÇKİN
Yasin Çağatay SEÇKİN

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Pelin Alpkökin
Pelin Alpkökin

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı

Gökçer OKUMUŞ
Gökçer OKUMUŞ

Şehir Plancısı, Mimar

Ömer YILMAZ
Ömer YILMAZ

İPA Yarışmalar Koordinatörü

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Ayşen Ciravoğlu
Ayşen Ciravoğlu

Mimar

Zekai Görgülü
Zekai Görgülü

Mimar ve Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)

Tülin Hadi
Tülin Hadi

Mimar

Aygen Kalkavan
Aygen Kalkavan

Peyzaj Mimarı

Ahmet Mucip Ürger
Ahmet Mucip Ürger

Mimar

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Nilüfer Kart Aktaş
Nilüfer Kart Aktaş

Peyzaj Mimarı

Tarık Yaşar
Tarık Yaşar

Peyzaj Mimarı

Tolga Akbulut
Tolga Akbulut

Mimar

RAPORTÖRLER

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

Şule Sarıkaya
Şule Sarıkaya

Peyzaj Mimarı

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Racibe Çetinkaya
Racibe Çetinkaya

Şehir Plancısı

Ece Yurtaçan
Ece Yurtaçan

Mimar

50.000 TL
1. ödül
30.000 TL
2. ödül
20.000 TL
3. ödül
15.000 TL
Mansiyon (3 adet)

7 alanın her birisi için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.1.BÖLGE

1. ÖDÜL 2 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 13746 

Müellifler

Emre Şavural, Mimar
Fatih Yavuz, Mimar
Pelin Yoncacı Arslan, Mimar
Evrim Ecem Açmalı, Mimar
Murat Z. Memlük, Peyzaj Mimarı
Ebru Dehmen Memioğlu, Peyzaj Mimarı
Sevgi Çalı, Peyzaj Mimarı
Kıvanç Tunçkale, Peyzaj Mimarı
Faruk Sarıhan, Peyzaj Mimarı
İsa Eren Akbıyık, Peyzaj Mimarı
Mehmet Nazım Özer, Şehir Plancısı

Yardımcılar 

Hasan Hüseyin Özdurmuş, Mimar
Sema Çağlayan, Mimar
Çiçek Su Yavuz, Mimarlık Öğrencisi
Alperen Pehlivan, Mimarlık Öğrencisi
Gaye Gültekin, Mimarlık Öğrencisi
Okan Mutlu Akpınar, Peyzaj Mimarı
Hüseyin Kezer, Mimar

2. ÖDÜL 3 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 47169

Müellifler

Zuhal Kol, Mimar/ Kentsel Tasarımcı
Meliz Akyol Alay, Peyzaj Mimarı
Rana İmam, Mimar
Zehra Saday Aygün, Mimar

Yardımcılar 

Berna Yaylalı, Peyzaj Mimarı
Gizem Aluçlu, Peyzaj Mimarı, Mimarlık Öğrencisi

Danışmanlar

Carlos Zarco Sanz, Mimar/ Kentsel Tasarımcı
Zeynep Küheylan, Mimar
Ozan Şen, Mimar/ Peyzaj Tasarımcısı

3. ÖDÜL 1 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 71635

Müellifler

Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Mimar
Erhan Vural, Mimar
Yasemin Tonbul Erkek, Peyzaj Mimarı
Ersin Cihan Erkek, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar 

Tolga Derviş, Mimar
Şimal Avcı, Mimar
Dania Sudi, Mimar
Özgür Demirsöz, Mimar
Hakan Emir Çam, Mimarlık Öğrencisi

1. MANSİYON 4 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 17016

Müellifler

Nevzat Oğuz Özer, Mimar
Yasemen Say Özer, Mimar
Şafak Özgür Özkan, Mimar
Ege Özer, Şehir Plancısı
Cansev Rakipsiz Özer, Şehir Plancısı

Yardımcılar 

Ayşe Beyza Yavuz, Mimar

Danışmanlar

Neslihan Demircan, Peyzaj Mimarı
İbrahim Zafer Say, Endüstri Mühendisi

2. MANSİYON 6 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 92145

Müellifler

Kerem Piker, Mimar

Yardımcılar 

Duygu Bingöl Aydın, Mimar
Baran Aybars, Mimar/ İnşaat Mühendisi
Zeynep Kaya, Mimarlık Öğrencisi
Alev Nisa Işık, Mimarlık Öğrencisi

Danışmanlar

Mario Levi, Yazar/ Eğitmen
Nilüfer Şaşmazer, Küratör
Mustafa İspir Gündüz, İnşaat Mühendisi
Erinç Tepetaş, Mimar

2.BÖLGE

1. ÖDÜL 12 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 68924

Müellifler

Ervin Garip, Mimar
Banu Garip, Mimar

Yardımcılar 

Samet Küçükbay, İç Mimar
Fatma Karakaya, İç Mimar

2. ÖDÜL 10 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 94675

Müellifler

Murat Arif Suyabatmaz, Mimar
Hakan Demirel, Mimar

Yardımcılar

Orhun Ülgen, Mimar
Elif Yılmaz Aşkın, Mimar
Kadir Mert Tatar, Mimar
Özge Özçelik, Mimar
Aylin Pakova, Mimar

3. ÖDÜL 9 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 52837

Müellifler

Yusuf Burak Dolu, Mimar
Fatma Sezgin, Şehir Plancısı
Simge Çil, Mimar
Beyza Emir, Mimar
Firdevs Ünal, Mimar
Pelin Yıldız, Mimar
Sıla Bozdeveci, Mimar
Serkan Ateş, Mimar

Yardımcılar 

Koray Bayraktutan, Mimar
Ozan Çalışkan, Mimar
Büşra Aydemir, Rest. Mimar
Zeynep Demireli, Mimar
Pınar Kaynak, Mimar
Ahmet Başbunar, Mimar
Oğuzhan Çokgünlü, Mimar
Ezgi Sezgin, Harita Mühendisi
Zahide Sezgin
Ümran Dolu

Danışmanlar

Hayriye Eşbah Tuncay, Peyzaj Mimarı
Yıldız Salman, Mimar
Mert Güler, Sürdürülebilirlik Uzmanı
Zeki Demirbeyoğlu, Aydınlatma Tasarımcısı
Serap Yüzgüller, Sanat Tarihcisi
Ferhan Gezici, Şehir Plancısı
Merve Akı, Şehir Plancısı, Ulaşım Uzmanı
Elif Can Yüce, Şehir Plancısı, Ulaşım Uzmanı

1. MANSİYON 11 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 74285

Bünyamin Derman, Mimar
Dilek Derman, Mimar
İsmail Hakkı, Mimar
Hasan Öğüt, Mimar

2. MANSİYON 8 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 23197

Müellifler

Sinan Günay, Mimar
Nurhayat Öz, Mimar

Yardımcılar 

İrfan Ertiş, Mimar

3. MANSİYON 7 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 10955

Müellifler

Evren Başbuğ, Mimar
Oğuz Bodur, Mimar
Elif Geylani, Mimar
Nuran Altun, Peyzaj Mimarı
Mehmet Kaymaz, Mimar
Sara Kerimi, Mimar
Cansu Çelikyürek, Mimar
Dilşah Şatıroğlu, Mimar
Görkem Çekirge, Peyzaj Mimarı
Turkan Alp Önsal, Mimar

Yardımcılar 

Nilay Altınay, İç Mimar
Selin Altun, Mimar
Fatma Özge Demirci, Peyzaj Mimarı
Görkem Engin, İç Mimar
Sinem Erman, İç Mimar
Oğuzhan Zeytinoğlu, Mimar

Danışmanlar

Namık Günay Erkal, Kent ve Mimarlık Tarihi Danışmanı
Korhan Şişman, İç Mimar
Ayhan Okutan, Su Ürünleri Mühendisi
Dilşad Kurtoğlu, Mimar
Ceyhun Baskın, Mimar
Özcan Kaygısız, Mimar

3.BÖLGE

1. ÖDÜL 17 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 74619

Müellifler

Cemil Hamdi Okumuş, Peyzaj Mimarı
Ezel Yağmur Çebi Okumuş,  Mimar/ Peyzaj Mimarı
Paşa Kaya, Mimar/ Peyzaj Mimarı
Emrah Bal, Mimar
Arzu Kalın, Peyzaj Mimarı
Emre Kul, Peyzaj Mimarı

Danışmanlar

Süleyman Aydoğmuş, Peyzaj Mimarı
Turan Yüksek, Orman Mühendisi, Ekolog

2. ÖDÜL 18 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 85439

Müellifler

Barış Ekmekçi, Peyzaj Mimarı
Münire Sagat, Peyzaj Mimarı
Hakan Evkaya, Mimar
Kutlu İnanç Bal, Mimar

Yardımcılar 

Yasemin Kılıç, Mimar
Serhat Çakır, Mimar
Kıvanç Mutlu, Mimar
İpek Gönüllü, Öğrenci

Danışmanlar

Gamze Özer, Şehir Plancısı
Levent Y. İnce, Grafik Tasarımcı

3. ÖDÜL 13 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 18769

Müellifler

Birge Yıldırım Okta, Mimar
Gürkan Okta, Mimar
Zeynep Şahin Ercan, Mimar

Yardımcılar 

Burak Arifoğlu, Mimar
Özge Taşpınar, Mimar
Muhammed Aydem, Mimar
GülistanKenanoğlu, Mimar
Çağlar Hanay, Öğrenci

Danışmanlar

Mert Kesiktaş, Deniz Biyoloğu

1. MANSİYON 15 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 68253

Müellifler

İbrahim Tolga Han, Mimar
Kerem Ganiç, Mimar
Mert Kalkan, Mimar
Eren Öztürk, Peyzaj Mimarı
Emre Sinan Sayın, Mimar
Zeynep Gülşah Aygün, Peyzaj Mimarı
Çağlar Yılmaz, Mimar
Ozan Önder Özener, Mimar

Yardımcılar 

Defne Saysel, Mimarlık Öğrencisi
Gökalp Kumdakçı, Mimarlık Öğrencisi

Danışmanlar

Funda Uz, Mimar
Hürsu Öke, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

2. MANSİYON 16 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 36741

Müellifler

Burak Pelenk, Mimar
Eda Ekim Yılmaz, Peyzaj Mimarı
Ceyda Özbilen, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar 

Eda Yazkurt Pelenk, Mimar
Soysal Cirit, Mimar
Elif Turna, Mimar
Aylin Kanar, Öğrenci

3. MANSİYON 14 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 01924

Müellifler

Arman Tolga Akdoğan, Mimar

Yardımcılar 

Felix Madrazo, Mimar
Teresa Papachristou, Mimar
Beyza Öztürk, Mimar
Miguel Rodriguez, Mimar
Tolga Koloğu, Mimarlık Öğrencisi
Türkiye Goorany, Mimar
Silvia Lupini, Peyzaj Mimarı
Isabella Calducci, Mimar
Hugo Ignacio Sanchez, Peyzaj Mimarı
Paulina Zarate, Peyzaj Mimarı

Danışmanlar

Hakkı Yırtıcı, Mimar

4.BÖLGE

1. ÖDÜL 24 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 15309

Müellifler

Doğu Kaptan, Mimar
Fatma Gençdoğuş Karabacak, Mimar/ Kentsel Tasarımcı
Erkan Göray, Şehir Plancısı
Emre Uzer, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar 

Seray Doğan, Mimarlık Öğrencisi

Danışmanlar

Marco Lombardini, Mimar
Paolo Orsini, Mimar
Luca Catalano, Peyzaj Mimarı
Eugenio Cipollone, Mimar
Paolo Diglio, Mimar
Rusco Castilla, Mimar
Murat Çelik, Şehir Plancısı, Ulaşım Uzmanı

2. ÖDÜL 21 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 24196

Müellifler

Ziya İmren, Mimar
Cansu Canaran, Şehir Plancısı/ Kentsel Tasarım Uzmanı
Banu Aksel Gürün, Şehir Plancısı/ Kentsel Tasarım Uzmanı
Ergün Özyörük, Peyzaj Mimarı/ Kentsel Tasarım Uzmanı/ Mimar

Yardımcılar 

Gökhan Yanar, Mimar

Danışmanlar

Tamara Nazari İmren, Mimar

3. ÖDÜL 22 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 53109

Müellifler

Anıl Binay, Mimar/ Kentsel Tasarımcı
Deren Uysal, Mimar
Mert Uslu, Mimar
Nilay Özcan Uslu, Mimar
Selen Özdoğan, Şehir Plancısı

Danışmanlar

Koray Velibeyoğlu, Şehir Plancısı
İbrahim Alpaslan, Mimar/ Mimarlık Tarihçisi
Nedim Kemer, Peyzaj Mimarı
Deniz Alkan, İnşaat Mühendisi

1. MANSİYON 19 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 16232

Müellifler

Hasan Özbay, Mimar/ Şehir Plancısı
Tamer Başbuğ, Mimar
Aslı Özbay, Mimar
Berkay Barış Çalışkan, Mimar

Yardımcılar 

Bünyamin Atan, Mimar
Ümit Kandemir, Mimar
Sevgi Su Sarıhan, Mimar

Danışmanlar

Doğuş Baldan, Şehir Plancısı
Erdoğan Levent Aksaray, İnşaat Mühendisi
Serpil Öztekin Erdem, Peyzaj Mimarı

2. MANSİYON 20 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 58246

Müellifler

Can Kubin, Şehir Plancısı
Zeynep Eraydın, Şehir Plancısı
Onur Yüncü, Mimar
Serdar Özbay, Şehir Plancısı
Yüksel Çetinkaya, Peyzaj Mimarı
Mustafa Raşit Şahin, Şehir Plancısı

Yardımcılar 

Kübra Yalçınkaya, Mimar
Halis Özkan, Ekonomist 

3. MANSİYON 23 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 52187

Müellifler

Arda İnceoğlu, Mimar
Başak Eren, Mimar
İpek Yürekli, Mimar

Yardımcılar 

Selen Sönmez, Mimar
Sümeyye Nur Öztürk, Mimarlık Öğrencisi
Tuğçe Selin Türk, Mimar
Yusuf Aras Kalkan, Mimar

Danışmanlar

Elif Alkay, Şehir Plancısı
Burcu Serdar Köknar, Mimar
Suna Birsen-Otay, Mimar
Ayfer Bartu Candan, Sosyolog, Sosyal Antropolog
Zeynep Yürekli Görkay, Mimarlık ve Sanat Tarihçisi
Emre Otay, Kıyı Mühendisi
Ceren Sözer, Peyzaj Mimarı

5.BÖLGE

1. ÖDÜL 28 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 17539

Oktan Nalbantoğlu, Peyzaj Mimarı/ Kentsel Tasarım Uzmanı
Haldun Erdoğan, Mimar
Meryem Müzeyyen Fındıkgil, Mimar
Erhan Öncü, Şehir Plancısı/ Mimar/ Ulaşım Uzmanı
Nurçe Düzalan Salman, Mimar/ Mimarlık Tarihçisi/ Restoratör
Ayça Öncü Yıldız, Şehir Plancısı
Gamze Çevik, Peyzaj Mimarı
Ferdi İnanlı, Peyzaj Mimarı/ Kentsel Tasarımcı
Süleyman Can Çinkılıç, Peyzaj Mimarı
Halil Eroğlu, Mimar
Murat Şirin, Peyzaj Mimarı
Burak Baş, Peyzaj Mimarı
Semih Söpçeler, Peyzaj Mimarı 

2. ÖDÜL 27 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 12506

Müellifler

Serkan Yetgin, Mimar
Ayşen Balin Koyunoğlu, Peyzaj Mimarı
Necati Caner Altay, Şehir Plancısı
Rengin Haksal Akkaya, Peyzaj Mimarı
Yeşil Özerdem Yetgin, Mimar

Yardımcılar 

Burak Bozkurt Ateş, Mimarlık Öğrencisi
Doruk Gez, Mimarlık Öğrencisi

Danışmanlar

Halil Tayfun Erdem, Makine Mühendisi
Mustafa İspir Gürbüz, İnşaat Mühendisi
Ömer Lütfi Şen, İklim Bilimci
Sadık Artunç, Peyzaj Mimarı

3. ÖDÜL 25 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 17964

Müellifler

Sıddık Güvendi, Mimar
Cihan Sevindik, Mimar
Özge Müberra Akyüz, Şehir Plancısı
Gökşen Ezgi Boz, Peyzaj Mimarı/ Kentsel Tasarımcı

Yardımcılar 

Aslı Mut, Öğrenci
Aykut Dağ, Öğrenci

Danışmanlar

Oya Eskin Güvendi, Mimar
Senem Müştak Sevindik, Mimar

1. MANSİYON 26 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 69028

Müellifler

Enise Burcu Derinboğaz, Peyzaj Mimarı
Alper Derinboğaz,  Mimar

Yardımcılar 

Oğuz Kemal Başar, Mimar
Ece Yakupoğlu, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
İzel Beşikçi, Peyzaj Mimarı

Danışmanlar

Oral Yağcı, İnşaat Mühendisi
Ekrem Işın, Araştırmacı/ Yazar

2. MANSİYON 29 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 64901

Müellifler

Selami Demiralp, Peyzaj Mimarı
Alican Turgay Sezer, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar

Zeynep Teberoğlu, , Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi

Danışmanlar

Gül Güven, Mimar
Arzu Sert, Şehir Plancısı

6.BÖLGE

1. ÖDÜL 33 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 79384

Müellifler

Hatice Büşra Al Özdilek, Mimar
Ozan Özdilek, Mimar
Bihter Öztürk, Mimar

Yardımcılar 

Sibel Öksüz, Mimar
Büşra Özen, Mimar
Samet Özkökeli, Öğrenci

Danışmanlar

Arzu Nuhoğlu, Peyzaj Mimarı
Bora Yerliyurt, Şehir Plancısı/ Mimar
Büşra Barutçu, Koruma Uzmanı/ Mimar
Adem Altıntaş, Şehir Plancısı

2. ÖDÜL 31 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 16097

Müellifler

Seden Cinasal, Mimar
Aslı Özbek, Mimar
Nihat Eyce, Mimar
Ramazan Avcı, Mimar
Savaş Zafer Şahin, Şehir Plancısı
Emrah Söylemez, Şehir Plancısı

Yardımcılar 

Merve Şen, Mimar
Merve Özduman, Mimar
Cansu Çelik, Mimarlık Öğrencisi
Atakan Gündüz, Mimarlık Öğrencisi
Seba Aylin Toprak, Mimarlık Öğrencisi
Gizem Ünal, Mimarlık Öğrencisi
Ali Buğrahan Kıyar, Mimarlık Öğrencisi
Doğukan Güngör, Mimarlık Öğrencisi

3. ÖDÜL 35 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 57319

Meltem Erdem Kaya, Peyzaj Mimarı
Serdar Kaya, Şehir Plancısı/ Mimar
Elif Serdar Yakut, Peyzaj Mimarı
Melisa Aksun, Peyzaj Mimarı
Mine Çiçek, Mimar
Ezgi Güler, Şehir Plancısı
Nergis Aşar, Peyzaj Mimarı

1. MANSİYON 34 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 38529

Müellifler

Cem Sorguç, Mimar
Serra Ayhan, Mimar
Zeynep Hagur Sorguç, Peyzaj Mimarı
Elif Çelik Tangör, Mimar
Özgür Bingöl, Mimar
İlke Barka, Mimar
Deniz Gezgin, Mimar

Yardımcılar 

Öykü Taçer, Öğrenci
Yasin Toprak, Öğrenci

2. MANSİYON 30 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 90624

Müellifler

Hakan Tüzün Şengün, Mimar
Seda Kurt Şengün, Peyzaj Mimarı

Danışmanlar

Ahmet Topbaş, İnşaat Mühendisi

3. MANSİYON 32 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 38619

Müellifler

İhsan Murat Tabanlıoğlu, Mimar
Melkan Gürsel, Mimar

Yardımcılar

Salih Yılgörür, Mimar
Çağrı Akay, Mimar
Çağlayan Çağbayır, Mimar
Derya Genç, Mimar
Berke Yarıkkaş, İç Mimar
Sabiha Arslan, Mimar
Sibel Ergün, Mimar
Selcen Karatay, Mimar
Gonca Arık Çalışkan, Mimar
Yusufcan Akyüz, Grafik Tasarımcı
Sena Altundağ
Seyhan Deniz, Mimar
Belis Memik, Mimar
Ayşegül Gençsoy, Öğrenci
Raif Ercan Cİğerci, Öğrenci

7.BÖLGE

1. ÖDÜL 41 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 23278

Müellifler

Selahattin Tüysüz, Mimar
Serkan Sınmaz, Şehir Plancısı
Mehmet Ziya Alpertong, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar 

Pelin Tüysüz, Mimar
Sümeyye Uçar, Mimar
İlda Ersezer, Mimar

Danışmanlar

Zekiye Yenen, Mimar/ Şehir Plancısı
Cenk Hamamcıoğlu, Mimar/  Kent Ulaşım Uzmanı
Ulrike Brandı, Aydınlatma Tasarımcısı
Şener Tüysüz, İnşaat Mühendisi
Tevfik Türen Karagözoğlu, Heykeltraş/ Seramik Sanatçısı
Ebru Bayram Sınmaz, Mimar/ Şehir Plancısı
Erhan Yıldız, Mimar

2. ÖDÜL 39 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 82417

Deniz Aslan, Mimar, Peyzaj Tasarımcısı
Sami Ata Turak, Orman Mühendisi, Peyzaj Tasarımcısı
Deniz Zeynep Günöz, Peyzaj Mimarı
Melike Tuğçe Çelik, Peyzaj Mimarı
Yunus Enes Mete, Mimar
Pelin Su Karagöz, Mimar
Talip Doğu Ayan, Kentsel Tasarımcı/ Peyzaj Mimarı

3. ÖDÜL 37 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 25307

Müellifler

Ayhan Usta, Mimar
Gülay Usta, Mimar
Ali Kemal Şeremet, Mimar
Engin Aktaş, Peyzaj Mimarı
Selin Karaibrahimoğlu, Şehir Plancısı

Yardımcılar 

Ali Tavlaşoğlu, Mimar
Taner Yazıcı, Peyzaj Mimarı

1. MANSİYON 38 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 42836

Müellifler

Alişan Çırakoğlu, Mimar
Ilgın Avcı, Mimar

Yardımcılar 

Batuhan Kumru, Mimar
Aslıhan Sücüllü, Mimar

2. MANSİYON 36 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 61352

Müellifler

Feride Önal, Mimar
Mehmet Zafer Akdemir, Mimar
Ali Kılıç, Mimar
Ercan Koç, Şehir Plancısı
Ayça Yeşim Çağlayan, Peyzaj Mimarı
Zeki Şerifoğlu, Mimar
Duygu Çıbuk, Mimar
Ekin Saraçgil, Mimar
Özgün Özbudak, Mimar
Delal Demirtaş, Mimar

Yardımcılar 

Utku Gemi, Mimar
Buğra İnce, Mimar
Berna Ergin, Peyzaj Mimarı

3. MANSİYON 40 SIRA NUMARALI PROJE – RUMUZ 25381

Müellifler

Deniz Dokgöz, Mimar
Ferhat Hacıalibeyoğlu, Mimar
Orhan Ersan, Mimar

Yardımcılar 

Gülcan Afacan, Mimar
Ezgi Güven, Mimarlık Öğrencisi
Ece Kandemir, Mimarlık Öğrencisi

İSTATİSTİKLER

 • Başvuru Sayısı: 110
 • Teslim Edilen Proje Sayısı: 41
 • Katılımcı Sayısı: 392
 • Pafta Sayısı: 371
 • Toplam Ödül Sayısı: 40
 • Toplam Ödül Miktarı: 1015000 TL
 • Kolokyum Katılım Sayısı: 300
 • Yarışma Alanı m²: 3135000