İSTANBUL SENİN - HALİÇ KIYILARI TASARIM YARIŞMASI
Adı
İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır. Yarışmanın dili Türkçedir.
Yeri ve Konusu
Yarışma konusu alan; İstanbul İli, Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan ve 3135000 m2 olarak belirlenen Haliç kıyı bandıdır. Haliç adaları çalışmaya konu değildir. Yarışma alanı, 7 bölge olarak çalışılacaktır.
Yarışmayı Açan Kurum
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde ön seçimli olarak düzenlenmiştir. “İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından açılmış ve 20.01.2020 gün, 31014 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilmiştir. Yarışmanın amaç, hedef, kapsam ve koşullarını belirleyen bu ilanın ilgili maddelerinde tanımlandığı gibi, yarışma alanı 7 (yedi) bölgeye ayrılmış ve her bir bölge için yarışacak 6 (altı) tasarım ekibi belirlenmiştir. Yarışmacılardan, yarışmanın amacı ve elde edilecek sonuca ilişkin tanımlanan başat hedefler ile uyum içerisinde aşağıdaki ilkelere uygun bir tasarım beklenmektedir.

  • Tarihi bir merkez olmasının yanı sıra, kentsel açık/yeşil alan koridoru niteliği sergileyen yarışma alanı bütününe ilişkin, senaryosu, vizyonu olan ve bir kimlik betimleme endişesi taşıyan,
  • Bu bağlamda, doğal bir değer olmasının yanı sıra, projelendirilmesi, uygulanması ve sonrasında yaşanabilirlik/sürdürülebilirlik kavramları ve yaşam kalitesini artırma ilkesi açısından, yerine, yakın çevresine, kent bütününe katkı veren, değer katan ve örnek oluşturan,
  • Alan bütününde ya da alt bölgelerde belirlenen sorunları gidermeye odaklanmanın yanı sıra potansiyelleri de değerlendirmeye yönelen, çözüm ile önerilere ulaşan, bu doğrultuda yeni ve güncel paradigmalardan da beslenen, özgün ilkesi olan ve uygulamaya dönük yöntem veya model(ler) öneren,
  • Açık alan düzenlemeleri/peyzaj işlevi baskın olacağı varsayılan, bu anlamda Alibeyköy Baraj Gölü çevresinde oluşmaya başlayan mesire alanları sonrasında Kuzey ormanları ile bütünleşecek kentsel ölçekte bir rekreasyon rotası oluşturulmasına doğal ve kültürel özellikleri ile önderlik edecek alanda önerilecek tüm işlevler için söylemi bulunan, kesintisiz bir kıyı kullanımının yanı sıra öncelikle yaya ve bisiklet sürekliliğini sağlayan,
  • Alt bölgeler için belirlenen, başta kültürel değerler olmak üzere ilgili paftalar üzerinde gösterilen korunması gereken diğer yapı, ulaşım aksı/tesisi ve benzeri ögeler ile uyum içinde olan,
  • Her alt bölgede, komşu alt bölgeler ile bağlantı ve birlikteliği sağlayan mekânsal kararlar öneren tasarımlar beklenmektedir. Öte yandan Ödül’e değer görülecek tasarımların imar planı tekniğine dönüştürülerek Belediye Meclisi’nin onayına sunulması düşünülmektedir.
Ön seçim şartnamesinin ilanı
20 Ocak 2020, Pazartesi
Ön seçime başvuru için son tarih
13 Şubat 2020, Perşembe
Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı
17 Şubat 2020, Pazartesi
Yer görme gezisi
20 Şubat 2020, Perşembe
Soru sormak için son tarih
5 Mart 2020, Perşembe
Cevapların ilanı
9 Mart 2020, Pazartesi
Projelerin son teslim tarihi
15 Haziran 2020, Pazartesi, Saat 17:00
Kargo ile teslim alım için son gün
17 Haziran 2020, Çarşamba
Jüri çalışması başlangıcı
30 Haziran 2020, Salı
Kolokyum ve ödül töreni
11 Temmuz 2020, Cumartesi

Güncellendi.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Yasin Çağatay Seçkin

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Pelin Alpkökin

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı

Gökçer Okumuş

Şehir plancısı ve Mimar

Ömer Yılmaz

Mimar

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Ayşen Ciravoğlu

Mimar

Zekai Görgülü

Mimar ve Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)

Tülin Hadi

Mimar

Aygen Kalkavan

Peyzaj Mimarı

Ahmet Mucip Ürger

Mimar

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Tolga Akbulut

Mimar

Nilüfer Kart Aktaş

Peyzaj Mimarı

Tarık Yaşar

Peyzaj Mimarı

RAPORTÖRLER

Başak Çelik

Mimar

Kübra Elif Durgun

Mimar

Şule Sarıkaya

Peyzaj Mimarı

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Racibe Çetinkaya

Şehir Plancısı

Ece Yurtaçan

Mimar

7 alanın her birisi için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.

50.000 TL
1. ödül
30.000 TL
2. ödül
20.000 TL
3. ödül
15.000 TL
Mansiyon (3 adet)