Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması
Adı
Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.
Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili, Şişli ilçesinde yer alan Cumhuriyet Parkı’dır. Yarışmanın konusu, belirtilen alanda salgınlar ve sağlık emekçileri için bir anma mekanı tasarlanmasıdır.
Yarışmayı Açan Kurum
İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Asya ile Avrupa arasında kara ve deniz yollarının merkezi olan İstanbul, tarih boyunca sayısız salgına tanıklık etmiştir. İmparatorluklara başkentlik yapan, dünya ticaretinin ve farklı kültürlerin kesişme noktasında yer alan İstanbul, yoğun şehir nüfusu nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalıkların hemen hepsinden etkilenmiştir. Salgınlar, VI. yüzyılın ortalarında başlayan Jüstinyen Vebası’ndan, günümüzdeki Koronavirüs (Covid-19) pandemisine kadar yüzbinlerce kişinin hayatına mal olmuş, kuşaklar boyunca gündelik yaşamı etkilemiş ve kentin toplumsal, ekonomik ve mekansal biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.

İstanbul’da salgınların yoğun olarak yaşandığı, tarihte ve kent hafızasında izler bıraktığı bölgelerden biri de Beyoğlu-Şişli bölgesidir. Kozmopolit İstanbul’un en hızlı dönüşen bölgelerinden birisi olan alan, aynı zamanda çok sayıda sağlık yapısını, hastaneyi ve beraberinde birçok anlatı ve tarihsel mirası da bünyesinde barındırmaktadır.

Bu tarihsel miras ve anlatıyı günümüze aktarmanın önemli bir ara yüzü olarak anma mekanları geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kuran, kolektif belleğin canlı tutulmasını sağlayan temsil alanlarıdır. Anma pratiğinin nasıl mekansallaşacağı günümüz güncel sanat ve tasarım tartışmalarında önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda salgınların etkisi ve devam eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sağlık emekçilerinin anılmasına yönelik sunulacak sanat ve tasarım önerileri bu yarışmanın temel konusudur.

İstanbul’un merkezi noktalarından biri ve aynı zamanda çevresiyle birlikte önemli bir tarihi sağlık bölgesi olan alanın, yarışmacılar tarafından çok boyutlu ve katmanlı olarak değerlendirilmesi ile hem kentin binlerce yıllık salgınlar tarihinin aktarılması hem de bugün sürmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok çalışan, emek veren ve yaşamlarını kaybeden sağlık emekçilerinin anılması hedeflenmektedir.

Ön seçim şartnamesinin ilanı
14 Mart 2021, Pazar
Ön seçime başvuru için son tarih
7 Nisan 2021, Çarşamba
Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son tarih
9 Nisan 2021, Cuma
Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı
12 Nisan 2021, Pazartesi
Soru sormak için son tarih
4 Mayıs 2021, Salı
Yanıtların ilanı
10 Mayıs 2021, Pazartesi
Projelerin son teslim tarihi
29 Haziran 2021, Salı
Posta ile teslim alım için son gün
1 Temmuz 2021, Perşembe
Jüri çalışması başlangıcı
10 Temmuz 2021, Cumartesi
Kolokyum ve ödül töreni
31 Temmuz 2021, Cumartesi

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Ekrem İMAMOĞLU
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Yasin Çağatay SEÇKİN
Yasin Çağatay SEÇKİN

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Önder Yüksel ERYİĞİT
Önder Yüksel ERYİĞİT

İBB Sağlık Daire Başkanı

Pınar SAİP
Pınar SAİP

İstanbul Tabip Odası Başkanı

Nuran YILDIRIM
Nuran YILDIRIM

Tıp Tarihçisi

Sunay AKIN
Sunay AKIN

Yazar / Müzeci / Tiyatro Oyuncusu

Ömer YILMAZ
Ömer YILMAZ

İPA Yarışmalar Koordinatörü

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Rahmi AKSUNGUR
Rahmi AKSUNGUR

Heykeltıraş

Fatih ARTVİNLİ
Fatih ARTVİNLİ

Tıp Tarihçisi

Devrim ÇİMEN
Devrim ÇİMEN

Mimar

Belemir DALOKAY
Belemir DALOKAY

Peyzaj Mimarı

Ebru ERBAŞ GÜRLER
Ebru ERBAŞ GÜRLER

Peyzaj Mimarı

Meriç HIZAL
Meriç HIZAL

Heykeltıraş

Metin KILIÇ
Metin KILIÇ

Mimar

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN
Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN

Peyzaj Mimarı

Oral GÖKTAŞ
Oral GÖKTAŞ

Mimar

Tuğrul SELÇUK
Tuğrul SELÇUK

Heykeltıraş

Erhan VURAL
Erhan VURAL

Mimar

RAPORTÖRLER

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

Şule Sarıkaya
Şule Sarıkaya

Peyzaj Mimarı

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Salime Benan KAYA
Salime Benan KAYA

Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar

Elif ERGİN
Elif ERGİN

Şehir Plancısı - İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

120.000 TL
1. Ödül
90.000 TL
2. Ödül
60.000 TL
3. Ödül
40.000 TL
1. Mansiyon
35.000 TL
2. Mansiyon
30.000 TL
3. Mansiyon
25.000 TL
4. Mansiyon
20.000 TL
5. MansiyonÖğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Ekip yapısında en az 1 mimar veya 1 peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım ve sanat disiplinlerinden katılıma açıktır.
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Yarışmaya, ekip yapısında müellif üye olarak ekip en az 1 mimar veya 1 peyzaj mimarı bulundurmak koşuluyla bireysel veya ekip halinde katılmak mümkündür.
Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin “SAGLIK, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön seçime başvuru için son tarih” olarak belirtilen gündür.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.
Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Ekipte müellif olarak yer alan tüm ekip üyelerinin önseçim veya teslim aşamasında oda üyelik belgesi vermeleri zorunludur. Önseçim aşamasında oda belgesini teslim etmiş bulunan üyelerden tekrar belge talep edilmemektedir. Ancak ekibe ön seçim aşamasından sonra eklenen bir müellif var ise bu üyeler gerekli belgeleri sunmalıdır.
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek kitapçık boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir. Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.

1. ÖDÜL

2 – 91731

Müellifler

Gürkan OKTA, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Birge YILDIRIM OKTA, Mimar
Burak ARİFOĞLU, Mimar

Danışmanlar

Nilüfer DEMİRSOY, Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı
Hülya ÖZTÜRK, Tıp Tarihi Uzmanı
Banu EKİZ, Çevre Mühendisi
Batuhan ENGİN, Heykeltıraş
Zeynep ŞAHİN ERCAN, Peyzaj Mimarı / Mimar
Selahattin ERHAN, Ortopedi Uzmanı
Aslı OMAĞ, Opera Sanatçısı

Yardımcılar

Mehmet GÖREN, Mimar, Maket
Nasibe Nur DÜNDAR, Öğrenci
Mehmet Yalçın DEMİRCAN, Mimar
Akın ERTÜRK, Mimar
Begüm YOLDAŞ, Mimar
Nijat MAHAMALİYEV, Öğrenci
Cansu ERDEM, İç Mimarlık Öğrencisi
Muhammed AYDEM
Ziya ÖZEN, Mimar
Buse ŞAHİN, Öğrenci
Eren KIRIŞTIOĞLU

 

2. ÖDÜL

6 – 20584

Müellifler

Alper DERİNBOĞAZ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Enise Burcu DERİNBOĞAZ, Peyzaj Mimarı

Danışman

Eray ÇAYLI, Araştırmacı / Akademisyen

Yardımcılar

Asena SONBAY, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
Eylül İÇGÖREN, Mimar
Hümeyra ÇAM, Mimar
Nida Dilara KARIŞIK, Mimar
Oğuz Kağan ERGE, Mimarlık Öğrencisi
Pınar KÖMÜRCÜ, Mimar
Yağmur ŞAFAK, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi

 

3. ÖDÜL

4 – 26851

Müellifler

Münire SAĞAT, Peyzaj Mimarı (Ekip Temsilcisi)
Seden CİNASAL AVCI, Mimar
Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı
Ramazan AVCI, Mimar
İrem MALGAŞ, Mimar
Bengüsu YEŞİLOĞLU, Mimar
Özge SÜVARİ, Mimar
Halil Baha AKYAR, Mimar
Ayşe Nihan DAĞOĞLU, Mimar

Danışmanlar

Bahadır ÇOLAK, Heykeltıraş
Zeynep KUTLU, Mimar
Ömer Lütfü TAPISIZ, Tıp Doktoru

Yardımcılar

Hüseyin Melih BAKTIR, Mimar
Özlem Satı KURTCU, Mimar
Taner KESKİN, Mimar
Merve ŞEN CÜZDANCI, Mimar
Cansu TÜZMEN, Peyzaj Mimarı
Çiçek Su YAVUZ, Mimarlık Öğrencisi
Emine Aybüke ÇIRPAN, Mimarlık Öğrencisi
Yağmur KARABACAK, Mimarlık Öğrencisi
Baybars KONYALIGİL, Mimarlık Öğrencisi
Mehmet Akif AYDOS, Mimarlık Öğrencisi
Oya Yaren KARACA, Mimarlık Öğrencisi
Gökçe YILDIZ, Mimarlık Öğrencisi
Meltem AYKAN, Şehir ve Bölge Planlama Öğrencisi
İrem GÜVENÇ, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
Fatma Beyza GÖR, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
Ayşe Ceren YEŞİLBAŞ, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
Safa BAŞARAN, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi
Mehmet SAVAŞ, Maket
Halil ÖZBAK, Maket

 

1. MANSİYON

7 – 47239

Müellifler

Burak PEKOĞLU, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Mert Ege KÖSE, Heykeltıraş
Petek KIZILELMA, Grafik Tasarımcısı

Danışmanlar

Ahmet Eren PATATOĞLU, Peyzaj Mimarı
Besim Can ZIRH, Sosyolog
Veysel UMMAN, Tıp Doktoru

Yardımcılar

Damla SOYSEVEN, Mimar
Deniz Egemen ACAR, Mimar
Kerem KARACAOĞLU, Mimar
Bilgenur BALKIZ, Mimar
İbrahim OKTAR, Mimar
Mavi Deniz KOÇAK, Mimar
Elif GÜÇLÜ, Öğrenci
Göksu KAYA, Öğrenci
Şebnem GÜNGÖRDÜ, Öğrenci
Şeyma YAVAŞ, Öğrenci
Zeynep ÖZDEMİR, Öğrenci
Ekin BALAS, Öğrenci

 

2. MANSİYON

5 – 10855

Müellifler

Evren BAŞBUĞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Oğuz BODUR, Mimar
Nilay ALTINAY, İç Mimar
Cansu ÇELİKYÜREK, Mimar

Danışmanlar

Günnur ÖZSOY, Heykel Sanatçısı
Alev ERKMEN ÖZHEKİM, Mimar
Nurcan Mercan ALTUN, Peyzaj Mimarı
Ahmet Tamer BAŞBUĞ, Mimar
Oğuzhan ZEYTİNOĞLU, Mimar

Yardımcılar

Görkem ÇEKİRGE, Peyzaj Mimarı
Furkan ÇETİN, Mimarlık Öğrencisi
Leman ÖZGÜR, Mimarlık Öğrencisi

 

3. MANSİYON

3 – 27149

Müellifler

Hakan Tüzün ŞENGÜN, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Seda KURT ŞENGÜN, Peyzaj Mimarı 

Yardımcılar

Tarık KESKİN, Mimar
Ahmet Ruşen UÇAR, Mimarlık Öğrencisi

 

 

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı: 22
  • Teslim Edilen Proje Sayısı: 7
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı: 6
  • Toplam Ödül Miktarı: 420,000 TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı m²: 16.250