İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması
Adı
İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Serbest, ulusal, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.
Yeri ve Konusu
İstanbul’da belirlenen alanlarda (Gülhane Parkı, Sirkeci Parkı) eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20.yy ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış, aşağıda numaralandırılarak sıralanmış; 1. Atatürk ve Harf Devrimi, 2. Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş, 3. Mihri Rasim (Müşfik), 4. Nazım Hikmet, 5. Osman Hamdi Bey, 6. Cemil Topuzlu, 7. Behiç Erkin konulu yapıtların tasarlanmasıdır.
Yarışmayı Açan Kurum
İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Yarışmada hedeflenen, Yeşil İstanbul’un Gülhane ve Sirkeci parklarına yerleştirilecek ve bu mekânlarla bir biçimde bağı olan yedi kişi ve konunun kolektif belleğimizdeki yerini tazeleyecek, vurgulayacak, onları ve önemlerini sonraki kuşaklara taşıyacak yapıtların elde edilmesidir.

Yarışmacılardan beklenen; tasarımlarını gerçekleştirirken, temaların gerektirdiği görünürlüğü, mekânların tarihi belleğine-fiziki özelliklerine-çevreye-doğaya saygılı, özgün ve günümüzün yaratıcı sanat formlarıyla projelendirmeleridir.

Sanatçılar, üsluplarıyla kendilerini de temsil edecek olan konu ile ilgili proje önerilerinde, kamunun paylaşımı, açık alanda uygulanacak olmaları ve sürdürülebilirliği gözeterek, birbirlerinden çok farklı olsalar da ahenkle gelen bir tamamlayıcılık içinde kullanılmış her türlü sanatsal yaklaşım, form, malzeme ve teknikte serbesttirler.

Her bir projede simge-imge ile yakın çevresi, biçim ve kurgusuyla, kişi-olay-mekân hakkında merakı teşvik edecek, ortak belleğimizi tazeleyecek, yaşamımıza kattıkları ortak kültürel değerlerimizi kalıcı kılacak, estetik değerlerimize katkı sağlayacak, zenginleştirecek kamusal mekânlar oluştururken sanatsal üretime de katkı sağlayacaktır.

Yapıt, bir süs-ek olmayacak, kamusal mekânla o alan için belirlenen değerli kişiyi-olguyu-olayı bütünlük içinde ele alacak, böylece görsel hafızamıza yerleşirken kişiyle-olayla-alanla bir tür duyarlılık yaratacak, empati geliştirilmesini sağlayacak, böylece işlenilen konunun toplumla buluşmasında en yüksek başarıya ulaşması olasılığını arttırarak izleyenlerce paylaşım süresini uzatacaktır.

Yarışmacıların ülke değerlerine, tarihine saygı, duyarlılık ve sorumluluk duygusuyla gerçekleştirecekleri projeleri; tarihimize, değerlerimize ve İstanbul’umuza layık, yarınlara bırakacağımız kentin kalıcı sanatsal hazinesine ve eşsiz geçmişinden beslenen kültür belleğine uyumlu özgün yapıtlar kazandıracak, bu şekilde estetik zenginleşmeyi de sağlayacaktır.

Yarışmanın İlanı
8 Nisan 2022, Cuma
Soru Sormak için Son Tarih
25 Nisan 2022, Pazartesi
Soruların Yanıtlarının İlanı
29 Nisan 2022, Cuma
Projelerin Son Teslim Tarihi
14 Haziran 2022, Salı, 17.00 GMT+3
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün
16 Haziran 2022, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi
24 Haziran 2022, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni
2 Temmuz 2022, Cumartesi

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Arif Gürkan ALPAY
Arif Gürkan ALPAY

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Yasin Çağatay SEÇKİN
Yasin Çağatay SEÇKİN

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Sunay AKIN
Sunay AKIN

Yazar / Müzeci / Tiyatro Oyuncusu

Sinan MEYDAN
Sinan MEYDAN

Yazar/Tarihçi

Burcu PELVANOĞLU
Burcu PELVANOĞLU

Sanat Tarihçisi

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Rahmi AKSUNGUR
Rahmi AKSUNGUR

Heykeltıraş

Bedri BAYKAM
Bedri BAYKAM

Ressam (Jüri Başkanı)

Ebru ERBAŞ GÜRLER
Ebru ERBAŞ GÜRLER

Peyzaj Mimarı

Meriç HIZAL
Meriç HIZAL

Heykeltıraş

Nevzat Oğuz Özer
Nevzat Oğuz Özer

Mimar

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Mehmet Cemil AKTAŞ
Mehmet Cemil AKTAŞ

Peyzaj Mimarı

Murat HAVAN
Murat HAVAN

Ressam

Meliha SÖZERİ
Meliha SÖZERİ

Heykeltıraş

RAPORTÖRLER

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

Şule Sarıkaya
Şule Sarıkaya

Peyzaj Mimarı

Hüseyin Tolga ARSLAN
Hüseyin Tolga ARSLAN

Tarihçi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

1. Ödül
50.000 TL
2. Ödül
40.000 TL
3. Ödül
30.000 TL

7 sanat yapıtının her biri için yukarıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir. Ayrıca 7 sanat yapıtının tamamına, satın almalar için jüri emrine 60.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir.

Yarışmaya katılacaklar için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C. Kimlik Numarası sahibi olma ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olma şartı aranır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C. Kimlik Numarası sahibi olma ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olma şartlarını sağladığı sürece öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya katılım koşulları sağlandığı sürece, yarışmaya bireysel olarak katılım mümkündür.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Her bir yapıt için sadece bir proje teslim edilmelidir.
Yarışmacılar bu yarışmaya belirtilen 7 yapıt arasından seçilen, en fazla 3 farklı yapıt için proje ile katılabilirler ve her biri için ayrı ödül alabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler her bir yapıt için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/sanatyapiti/kayit) kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin “YAPIT, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.
Bir kişi (bireysel ya da bir ekibin üyesi veya ekip temsilcisi olarak) aynı yapıt için yarışmaya katılan başka bir ekip içinde yer alamaz, fakat farklı yapıtlar için, 3 yapıtı geçmemek koşulu ile farklı ekipte bulunabilir.
Yarışmada yer görmek zorunlu değildir.
Yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenen proje basılı materyaller ile, şartnamede belirtilen şartlara uyarak elden veya kargo ile teslim edilecektir.
Yakın çevre sınırına yarışmacının karar vereceği, öneri tasarımın tamamını aktaran 1/10 ölçekli bir maket ile 20x30x20 cm’yi geçmeyecek 1/1 detay maket (toplam 2 maket) teslim edilecektir.
Üzerinde "AÇILABİLİR" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve satın alma kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunmayan zarflar jüri tarafından açılmaz ve tutanağa geçirilmez.

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı m²: