İstanbul Senin – Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması
Adı
İstanbul Senin – Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Serbest, ulusal ve ortakçıl bir tasarım yarışmasıdır. Yarışmanın dili Türkçedir.
Yeri ve Konusu
İstanbul başta olmak üzere kentlerin açık alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Yarışma “Kent Mobilyaları” ve “Oyun-Rekreasyon Ürünleri” olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Yarışmacılar bu kategorilerden birine veya her ikisine birden katılabilirler.
Yarışmayı Açan Kurum
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde iki kategori olarak düzenlenmiştir.

Yarışma ile öncelikli olarak İstanbul’un daha nitelikli kentsel açık alanlara kavuşması hedeflenmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda çok daha geniş bir yelpazede sıralanabilecek kentlerin açık alanlarındaki donatılardan kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Söz konusu donatılar tek yarışma sürecinde ama iki kategoride ele alınmıştır.

Kategori I – Kent Mobilyaları

İstanbul’da birbirinden farklı karakterdeki her tür kentsel açık alanda kullanılmak üzere, kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak, kent mobilyası tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, kullanıcıların açık alandaki ihtiyaçlarını karşılayan, nitelikli vakit geçirmelerine olanak tanıyan, bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşme ve paylaşımı destekleyen, kalabalık kullanım senaryolarına açık; kent dinamiği içindeki çağdaş, gündelik hayatın akışını kolaylaştıran, sorunlara çözüm olma odaklı; tekil veya çoklu olarak konumlandırılabilen ve/veya kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun kent mobilyaları bu kategorinin konusudur.

Kategori I değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:

 • 1. Tasarlanan kent mobilyalarının, “İstanbul Senin“ vurgusunu gerek kullanım senaryosu gerek tasarım gerekse de malzeme dili ile bütünleştirmesi beklenmektedir. İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde, kent mobilyalarının, kullanıcılarının kültürel zenginliğine ve çeşitliliğine yönelik bir bakış açısıyla geliştirilmesi, çağdaş yaklaşım ile modüler yapısı sayesinde kentin karakteristik dokusunun önüne geçmeden bu zenginliğe yanıt verebilir ve ileriye taşıyabilir olması değerlendirme ölçütüdür.
 • 2. Vandalizm kent mobilyalarında önemli bir sorundur. Tasarlanan ürünlerde; kullanıcıların (bu projede İstanbullunun) kullandığı ürünleri sahiplenmesini, korumasını, hassasiyetle kullanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamasını cesaretlendiren her türlü yenilikçi bakış açısı değerlendirme ölçütüdür.
 • 3. Kent mobilyaları, şehir içinde farklı büyüklükteki kentsel mekanlarda kullanılacağından ve farklı format ve boyutta kamusal mekanlarla bütünleşmesi gerektiğinden, tasarlanan ürünlerin bu farklı alanlara uygunluğu önemli bir kriterdir. Dolayısıyla tasarımların ürün ailesine dönüşebilir olması ve/veya modülerlik, hem üretimi kolaylaştırması hem de farklı alanlarda kendi kimliğini oluşturacak kombinasyonlar yaratılabilmesi, İstanbul’un herhangi bir bölgesinde, farklı bir yerinde, farklı büyüklüklerde konumlanabilir olması değerlendirme ölçütüdür.
 • 4. İhtiyaçlara veya mevcut sorunlara (malzeme yıpranması, kullanım güvenliği, ürünlerin amacı dışında kullanımı sonucunda karşılaşılan hijyen problemleri gibi…) yenilikçi çözüm olacak yaklaşımları içeren ürün tasarımları beklenmektedir.
 • 5. Kent mobilyası kategorisi kapsamında ürün grubu olarak; oturma birimi, tercihen geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi, aydınlatma elemanı, gölgelik, saksı ve sınır elemanı olmak üzere en az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanmalıdır.
 • 6. Bu bağlamda alışılmış kent mobilyası kullanım senaryolarının kendileri tarafından kurgulanması beklenen tasarımcılardan, günümüzün teknolojik getirilerinin gündelik hayata katkılarını göz önüne almaları ve yarışma kapsamında istenen kent mobilyası ailesi birimlerine ek olarak tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürünle katkıda bulunmaları beklenmektedir. Kullanıcıların sosyalleşmeleri, açık havada daha fazla zaman geçirmeleri, çevrelerine daha duyarlı olmaları gibi bu ve buna benzer hususları yaratıcı bir şekilde tanımlayan, mevcut teknoloji ile bütünleşen, çağdaş yaklaşımlar barındıran ürün veya ürün grupları bu kategori içinde yer alacaktır.

Kategori II – Oyun-Rekreasyon Ürünleri

İstanbul’da kentsel açık alanlarda konumlandırılmak üzere; farklı yaş gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fiziksel ve yaratıcı oyun, aktivite ve eğlence amacıyla, tüm çocuklar ve gençlere yönelik rekreasyon ürünleri tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir. 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 yaş gruplarının bir veya birkaçı için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu ürünlerin, bireysel ve/veya grup olarak ve/veya birlikte oldukları yetişkinlerle (ebeveynler, bakım verenler, yaşlılar, gözetmenler) vakit geçirmelerine imkân veren; oyun ve aktivite ile birlikte hayal kurmaya, yaratıcılığa ve motor becerilerin gelişimine katkı sağlayan; kapsayıcı ve erişilebilir; bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşmeyi ve paylaşımı destekleyen; tekil veya türetmeye, kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun ürünler olması beklenmektedir.

Kategori II değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:

 • 1. Tasarımların, “İstanbul Senin“ sloganı ışığında tüm çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını gözetmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tasarlanan ürünlerin, gerek kullanım senaryosu, gerek tasarım gerekse de malzeme dili ile bütünleşmesi beklenmektedir. Tüm kentlinin bu rekreasyon ürünlerini sahiplenmesini, korumasını, hassasiyetle kullanmasını ve ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlamasını cesaretlendiren her türlü yenilikçi bakış açısının, güvenlik ve vandalizm konuları ile birlikte irdelenmesi değerlendirme ölçütüdür.
 • 2. Kentin içinde bulunan farklı boyutlardaki açık alanlar, bazen sadece oyun odaklı bazen de park ve benzeri diğer kamusal mekanlar ile bütünleşmiş bir yapıda olabildiğinden, tasarlanan ürünlerin farklı büyüklükteki alanlarda kullanılabilir olması önemli bir ölçüttür. Dolayısıyla tasarımın modülerliği; hem üretimi kolaylaştırması hem de farklı alanlarda kendi kimliğini oluşturacak kombinasyonlar yaratabilmesi, İstanbul’un herhangi bir bölgesinde, farklı büyüklüklerde konumlanabilir olması dikkate alınacaktır.
 • 3. Yarışmacılar “oyun” tanımını kendileri oluşturacak, dolayısıyla eğlencenin tanımını farklı yaş gruplarına ve farklı ihtiyaçlara göre kendi tasarım dilleri ile destekleyerek ifade etmekte serbest olacaklardır. Teknolojinin yeniliklerinden faydalanan oyun-rekreasyon ürünleri düzenlenebilir ve yeni tanımlamalar yapılabilir.
 • 4. Yarışmacılar tamamen farklı, yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri gibi, alışılagelmiş oyun alanı beklentilerine cevap verebilen, ancak bunu yaparken yeni bakış açıları ile ve/veya mevcut sorunlara (malzeme yıpranması, kullanım güvenliği, ürünlerin amacı dışında kullanılması ile karşılaşılan hijyen problemleri gibi…) yenilikçi çözüm olacak yaklaşımlar geliştirebilirler. Kaydırak, salıncak, tahterevalli vb. gibi alışıldık birimler ve aktivitelerin oyun grubu içinde yeniden tasarlanarak kullanılması da mümkündür.
 • 5. Farklı iklim ve hava koşullarını dikkate alan tasarımlar beklenmektedir.

Her İki Kategori İçin Ortak Değerlendirme Ölçütleri

Tasarımların değerlendirilmesinde aşağıda yer alan ölçütler jüri tarafından ön planda tutulacaktır:

 • 1. Tasarımlarda kullanıcı ihtiyaçlarının gözetilmesi, özgün tasarım anlayışı ve güçlü tasarım dili önemli bir husustur.
 • 2. Seri üretime uygun olmayan ve yerinde imal edilen tasarım çözümleri bu yarışma kapsamı dışındadır.
 • 3. Tasarımların atölye veya fabrika ortamında seri üretime uygun olması ve yanı sıra nakliye ve montaj konularında çözüm içermesi beklenmektedir.
 • 4. Kurgulanan ürünlerin, bağlantılı olduğu bir kullanıcı deneyimi, sistem ya da servis tasarımı var ise mutlaka sunum paftalarında ve proje raporunda açıklanmalıdır.
 • 5. Yarışmada, seri üretilen ürün ve ürün gruplarında metal, beton gibi malzemelerin yanı sıra, doğal, çevre dostu, yerel malzemeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ile ilgili öneriler beklenmektedir.
 • 6. Bakım onarım kolaylığı, depolama ve nakliyede pratiklik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, maliyet ve kullanıcı güvenliği konuları gözetilecektir.

Söz konusu tasarımların, özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.

Yarışmacılar iki kategoriden birisine ya da her ikisine birden proje teslim edebilir, her iki kategoride de ayrı ayrı birer ödül alabilirler. Bu durumda yarışma kaydı ve ödemenin bir defa yapılması yeterlidir.

Yarışmanın İlanı
20 Ocak 2020, Pazartesi
Son Soru Sorma Tarihi
14 Şubat 2020, Cuma
Soruların Yanıtlarının İlanı
17 Şubat 2020, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi
16 Haziran 2020 Salı, Saat 17:00
Posta ile Teslim Alım için Son Gün
18 Haziran 2020, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi
24 Haziran 2020, Çarşamba
Kolokyum
11 Temmuz 2020 Cumartesi

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Ekrem İMAMOĞLU
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Yasin Çağatay SEÇKİN
Yasin Çağatay SEÇKİN

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Ziya Gökmen Togay
Ziya Gökmen Togay

İSTON AŞ Genel Müdürü

Elif Doğan
Elif Doğan

İçerik Üreticisi - Yazar

Ömer YILMAZ
Ömer YILMAZ

İPA Yarışmalar Koordinatörü

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Ümit Altun
Ümit Altun

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

İlke Barka
İlke Barka

Mimar

Gülay Gamze Güven
Gülay Gamze Güven

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Jüri Başkanı)

Murat Z. Memlük
Murat Z. Memlük

Peyzaj Mimarı

Ece Yalım
Ece Yalım

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Eda Ekim
Eda Ekim

Peyzaj Mimarı

Mehmet Erkök
Mehmet Erkök

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

İnci OLGUN
İnci OLGUN

Mimar (Jüri Başkanı)

RAPORTÖRLER

Damla Ergan
Damla Ergan

Peyzaj Mimarı

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

Elif Korkmaz
Elif Korkmaz

Şehir Plancısı

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Ece Yurtaçan
Ece Yurtaçan

Mimar

Erhan Tomar
Erhan Tomar

Peyzaj Mimarı

80.000 TL
1. ödül
50.000 TL
2. ödül
30.000 TL
3. ödül
25.000 TL
4. ödül
20.000 TL
5. ödül
15.000 TL
Mansiyon (5 adet)

Her iki kategori için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir. Ayrıca satın almalar için her iki kategori için ayrı ayrı kullanılmak üzere 20.000’er TL ayrılmıştır.

1.Kategori  – Kent Mobilyaları Ödüller

1. ÖDÜL 35 – 51327

Müellifler

Çiğdem Eren, Dr. Mimar
Başak Bakkaloğlu, Mimar
Cemal Çobanoğlu, Y. İç Mimar
Umut Erkin Güngör, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 

Yardımcılar 

Reşad Çoban, Y. İç Mimar
Eda Aygün, İç Mimar

2. ÖDÜL 39 – 96351

Müellifler

Elif Kadayıf, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Murat Erbaş, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

3. ÖDÜL 17 – 46024

Müellifler

Ahmet Aykut Erol, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

4. ÖDÜL 27 – 13624

Müellifler

Çağrı Demirbaş, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Yardımcılar 

Berkay Kinnap, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

5. ÖDÜL 36 – 72410

Müellifler

Hande Cebeci, Mimar 

1. MANSİYON 19 – 75357

Müellifler

Efe Gözen, Y. Mimar

Yardımcılar

Burcu Biçer Saner, Y. Mimar
Mert Aydın, Mimar 

2. MANSİYON 4 – 24619

Müellifler

Gökhan Ertürk, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

3. MANSİYON 29 – 18032

Müellifler

İdil Çubukgil, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Altıner Yıldırım, Mimar 

4. MANSİYON 13 – 48217

Müellifler

Teberdar Gürbey, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

5. MANSİYON 10 – 64912-A

Müellifler

Ayşen Yudum Boytorun, Mimar

SATIN ALMA 38 – 17594

Müellifler

Ömer Altuğ Gönülal, Mimar
Fulya Kuşbabalı, Mimar

SATIN ALMA 6 – 11030

Müellifler

Evren Başbuğ, Y. Mimar (Ekip Temsilcisi)
Oğuz Bodur, Mimar
Elif Geylani, Mimar
Oğuzhan Zeytinoğlu, Mimar
Cansu Çelikyürek, Y. Mimar
Nilay Altınay, İç Mimar
Dilşah Şatıroğlu, Mimar
Sara Kerimi, Mimar
Mehmet Kaymaz, Mimar 

2.Kategori – Oyun-Rekreasyon Ürünleri Ödüller

1. ÖDÜL 67 – 61803

Müellifler

Ozan Gürsoy, Y. Mimar (Ekip Temsilcisi)
Umut Baykan, Y. Mimar 

Yardımcılar 

İlayda Akak, Mimarlık Öğrencisi
Gökalp Yiğit Denktaş, Mimarlık Öğrencisi 

Danışmanlar 

Güneş Kayacı Sevinç, Psikolog
Nil Aynalı Eğler, Y. Mimar
Hüseyin Furkan Balcı, Y. Mimar
Oğuz Emre Bal, İç Mimar 

2. ÖDÜL 64 – 37190

Müellifler

Hüseyin Öztürk, Y. Peyzaj Mimarı 

3. ÖDÜL 79 – 16840

Müellifler

Meryem Merve Topdaş, İç Mimar

Yardımcılar

Gamzenur Okut, İç Mimar
Ali Uğur Koç, İç Mimar
Vesiyle Beria Girgin, İç Mimar 

4. ÖDÜL 70 – 78261

Müellifler

Murat Erbaş, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

5. ÖDÜL 68 – 19638

Müellifler

Deniz Özgür Gönç, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Özlem Perşembe, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Tuğçe Telci, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

1.MANSİYON 77 – 14729

Müellifler

Muharrem Şeyda, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

2. MANSİYON 75 – 48576

Müellifler

Uğur Güler, Mimar 

Yardımcılar

Hürcan Bayram, Mimar
Ali Güzel, Mimar
Ubeydullah Yaşar, Mimar
Osman Tunahan Çelen, Öğrenci

3. MANSİYON 55 – 17452

Müellifler

Sedat Dulkadiroğlu, Mimar (Ekip Temsilcisi)

Yardımcılar

Caner Obalı, Mimar 

4. MANSİYON 65 – 14926

Müellifler

Alper Arkun, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 

5. MANSİYON 63 – 75398

Müellifler

Yağmur Yenice, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Merve Dokumacı, Mimar (Müellif)

Yardımcılar

Irmak Yenice, Endüstriyel Tasarım Öğrencisi 

SATIN ALMA 58 – 31428

Müellifler

Gözde Dalaklı, Mimar
Oğuzhan Sadık Demircan, Mimar 

Yardımcılar

Beyza Poyraz, Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencisi 

SATIN ALMA 60 – 52084

Müellifler

Semih Çağlar Alkan, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 

SATIN ALMA 69 – 18529

Müellifler

Furkan Şanlı, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Burak Emre Ekşi, Mimar

İSTATİSTİKLER

 • Başvuru Sayısı: 80
 • Teslim Edilen Proje Sayısı: 80
 • Katılımcı Sayısı: 180
 • Pafta Sayısı: 391
 • Toplam Ödül Sayısı: 23
 • Toplam Ödül Miktarı: 600000 TL
 • Kolokyum Katılım Sayısı: 300
 • Yarışma Alanı m²: 0