İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
Adı
İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.
Yeri ve Konusu
Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir.
Yarışmayı Açan Kurum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve sanatın üretim ve tüketim yöntemlerinin ve araçlarının kökten değişmekte olduğu bir
dönemden geçilmektedir. Bu çok katmanlı değişimin öne çıkan sebeplerinin arasında teknolojik
araçlardaki hızlı gelişme olduğu kadar; izleyen-izlenen, üretici-tüketici arasındaki hiyerarşik ve belirli
ilişkilerin yeniden tarif ediliyor olması da var. Öte yandan, gelişen teknolojiler 2500 yıldır ilgi duyulan
ve bugün önemli bir kitle tarafından takip edilen, sözünü ettiğimiz belirli ilişkilerin hala geçerli olduğu
sahne sanatlarının da varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
‘İstanbul gibi bir metropolde inşa edilecek olan bir kültür-sanat yerleşkesi, içinde bulunduğumuz
dönemin çok çeşitli gerekliliklerine yanıt vererek, hem alternatif üretimlerin hem de ana akım kültür-
sanat pratiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilir mi?’ sorusunun yanıtını aramak
üzere yaklaşık iki buçuk yıldır devam ettiği ihtiyaç programını belirleme sürecinde, kültür-sanat
alanındaki farklı kurum ve kişilerle yürüttüğü çok disiplinli çalıştaylar düzenlemiştir. Her ne kadar
programla doğrudan ilişkili olan bu sorunun yanıtını mimarlık tek başına veremeyecek olsa da, bu
yarışmanın konusunun odağında da bu soru yer almaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik
kriz ortamında farklı sektörlerdeki irili ufaklı bağımsız kültür-sanat üreticilerinin acil mekânsal
ihtiyaçlarını, değişen üretim ve tüketim biçimlerini göz önünde bulundurarak karşılayabilecek, bir
metropolün gereksinim duyduğu kitlesel buluşmalara, uluslararası prodüksiyonlara ev sahipliği
yapabilecek bir kültür-sanat yerleşkesinin oluşturulması ihtiyaç programının başlıca konusudur.

Öte yandan yarışma alanı, toplu taşıma ve ulaşım ağları ile İstanbul’un erişilebilir bir noktasında ve
aynı zamanda Ünalan Mahallesi’nin yanı başındadır. Yarışma alanının bu konumu, yapılacak olan
kültür sanat yerleşkesinin özellikle açık alan ve sosyal donatılar içeren kurgusu sayesinde içinde
bulunduğu mahalle ile ilişkilenmesine fırsat vermektedir. İhtiyaç programında kültür-sanat üretimi ile
ilgili sorulan soru, yarışma alanının konumu söz konusu olduğunda mahalle ve kent ölçeği arasında da
geçerlidir. Bir kültür sanat yerleşkesi, bir metropolün ihtiyaçlarını karşılarken, yakın çevresindeki
günlük hayat ile ilişkilendirilebilir mi?

Yarışma jürisi olarak cevaplanması meşakkatli bu sorulara mimarlık ortamımızın üretebileceği
potansiyel yanıtların ve belki yeni soruların İstanbul’un kültür-sanat ortamı ve kent hayatı için
dönüştürücü gücü olabileceğini düşünüyoruz.

Yarışmanın İlanı
22 Ağustos 2023, Salı
Soru Sormak için Son Tarih
12 Eylül 2023, Salı, 23.59 GMT+3
Soruların Yanıtlarının İlanı
19 Eylül 2023, Salı
Projelerin Son Teslim Tarihi
22 Kasım 2023, Çarşamba, 17.00 GMT+3
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih
24 Kasım 2023, Cuma 17.00 GMT+3
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2023, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni
Sonuçların ilanıyla birlikte açıklanacaktır.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Arif Gürkan ALPAY
Arif Gürkan ALPAY

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Mahir POLAT
Mahir POLAT

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Serap ÖBEKCİ
Serap ÖBEKCİ

Mimar - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı

Devrim ÇİMEN
Devrim ÇİMEN

Mimar

Tolga Volkan Aslan
Tolga Volkan Aslan

İBB Kültür Dairesi Başkanı

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Sevince BAYRAK
Sevince BAYRAK

Mimar

Cafer Bozkurt
Cafer Bozkurt

Mimar

Tülin Hadi
Tülin Hadi

Mimar

Hüseyin Kahvecioğlu
Hüseyin Kahvecioğlu

Mimar

Niyazi PARLAR
Niyazi PARLAR

İnşaat Mühendisi

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Pınar GÖKBAYRAK
Pınar GÖKBAYRAK

Mimar

Onur Güleç
Onur Güleç

İnşaat Mühendisi

Derya Ekim Öztepe
Derya Ekim Öztepe

Mimar

RAPORTÖRLER

Gökhan GÜL
Gökhan GÜL

İnşaat Mühendisi

Perihan Gülden Ökten
Perihan Gülden Ökten

Mimar

Filiz Taş
Filiz Taş

Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Merve Büşra Avcıoğlu Yılmaz
Merve Büşra Avcıoğlu Yılmaz

Şehir Plancısı

Ezgi Esensoy
Ezgi Esensoy

Mimar

Onur Helvacı
Onur Helvacı

İnşaat Mühendisi

Ayşe Kısakaya
Ayşe Kısakaya

Mimar

Nida Nur Küçük
Nida Nur Küçük

Mimar

Aylin Uysal
Aylin Uysal

Mimar

Dila Merve Paşmakçıoğlu
Dila Merve Paşmakçıoğlu

Mimar

Onurcan Tosun
Onurcan Tosun

İnşaat Mühendisi

1. Ödülü
900.000 TL
2. Ödülü
700.000 TL
3. Ödülü
500.000 TL
1. Mansiyon
250.000 TL
2. Mansiyon
250.000TL
3. Mansiyon
250.000TL
4. Mansiyon
250.000TL
5. Mansiyon
250.000TL

Ayrıca satın almalar için jüri emrine 300.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda projeye dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dâhil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Proje müelliflerinin TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.
Hayır. Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi, en az birer üyesiyle ekip olarak katılım şartı vardır.
Mimar ve inşaat mühendisi dışındaki meslek grupları ekipte müellif olarak yer alamaz. Yardımcı ya da danışman olarak ekipte yer alabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez
Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Yarışmacı birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak yarışmada, bir kişi her bir sosyal merkez için bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi bir sosyal merkez için ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek pafta boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir. Ayrıca teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB bellek içinde dijital olarak teslim edilecektir. Kapaklarında projenin rumuzu belirtilmelidir.
Bu yarışmada yer görme zorunlu değildir.

9 – 216473 (EŞDEĞER ÖDÜL)

Müellifler
Zuhal KOL, Mimar, Kentsel Tasarımcı (Ekip Temsilcisi)
Ozan Önder ÖZENER, Mimar
Berna YAYLALI, Peyzaj Mimarı
Danışman
Carlos ZARCO SANZ, Mimar, Şehir Plancısı
Yardımcılar
Ada KARADOĞAN, Mimar
Tuğçe Dilan ÖZDEMİR, Mimar
Yasir MAHDİ, Mimar
Gülçiçek KARAMAN, Mimar

20 – 384196 (EŞDEĞER ÖDÜL)

Müellifler
Zeynep ALTINBAŞLI, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Tuna Han KOÇ, Mimar
Danışman
Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı

36 – 817403 (EŞDEĞER ÖDÜL)

Müellifler
İsmail KOCATAŞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Songül SANCAK, Mimar
Nergiz Han, Öğrenci, Mimarlık Öğrencisi
Danışman
Özlem KEVSEROĞLU, Peyzaj Mimarı
Yardımcılar
Dilara GÜLEN, Mimar
Ahmet Berat KÖKSAL, Mimarlık Öğrencisi
Mevlüt BİNGÖL, Mimar

12 – 246813 (EŞDEĞER MANSİYON)

Müellifler
Tayfun SALİHOĞLU, Şehir ve Bölge Plancısı (Ekip Temsilcisi)
M. Batu KEPEKCİOĞLU, Mimar
N. Tuğçe ONUK MANDANOĞLU, Peyzaj Mimarı
F. Nihan BALKAN, Şehir ve Bölge Plancısı
Neslişah KESİCİ SÖYLEMEZ, Şehir ve Bölge Plancısı
Emre SÖYLEMEZ, Şehir ve Bölge Plancısı
D. Dinemis AMAN, Peyzaj Mimarı
Erkan AKAN, Mimar
Güliz SALİHOĞLU, Şehir ve Bölge Plancısı
N. İpek ÇETİN, Şehir ve Bölge Plancısı
Nur Kardelen ÖZTÜRK, Şehir ve Bölge Plancısı
Yeşim BAHADIR, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar
İlayda CÖMERT, Mimar,
Muhammed EKER, Mimar,
Kübra BEKAR, Peyzaj Mimarı,
Murat DEMİRER, CG Sanatçısı
Danışmanlar
Kerem Ali BOYLA, Ekolog ve Kuş Gözlemcisi
İclal DİNÇER, Şehir ve Bölge Plancısı
M. Sedat KABDAŞLI, İnşaat Mühendisi
M. Ekrem KARPUZCU, Çevre Mühendisi
Figen ÖZTÜRK, Mimar
Can HANÇER, Çevre Mühendisi
Betül UYGUR ERDOĞAN, Orman Mühendisi
Yardımcılar
Şimal GÜLMEZ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Büşra HAZAN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Güney GÜNCE, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Aybüke TÜYLOĞLU, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Hilal UTKU, Şehir ve Bölge Plancısı
Deniz ŞAHİN, Şehir ve Bölge Plancısı
Furkan AKALIN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Serter SALMAN, CG Sanatçısı
Arman HAN, Video Editörü

16 – 325160 (EŞDEĞER MANSİYON)

Müellifler
Emre DEMİRTAŞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Gülşah GÜNEŞ, Mimar
Mehmet ERDÖNMEZ, Mimar
Gizem KORUKÇU, Mimar
Rümeysa ÖZTÜRK, Mimar
Huriye Simten SÜTÜNÇ, Peyzaj Mimarı

17 – 349401 (EŞDEĞER MANSİYON)

Müellifler
Deniz ASLAN, Mimar, Peyzaj Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)
Burak CAN, Mimar
Furkan ÖZŞAFAK, Şehir Plancısı
Yardımcı
Şeyma Sevde SELÇUK, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı m²: