İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
Adı
İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.
Yeri ve Konusu
Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir.
Yarışmayı Açan Kurum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve sanatın üretim ve tüketim yöntemlerinin ve araçlarının kökten değişmekte olduğu bir
dönemden geçilmektedir. Bu çok katmanlı değişimin öne çıkan sebeplerinin arasında teknolojik
araçlardaki hızlı gelişme olduğu kadar; izleyen-izlenen, üretici-tüketici arasındaki hiyerarşik ve belirli
ilişkilerin yeniden tarif ediliyor olması da var. Öte yandan, gelişen teknolojiler 2500 yıldır ilgi duyulan
ve bugün önemli bir kitle tarafından takip edilen, sözünü ettiğimiz belirli ilişkilerin hala geçerli olduğu
sahne sanatlarının da varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
‘İstanbul gibi bir metropolde inşa edilecek olan bir kültür-sanat yerleşkesi, içinde bulunduğumuz
dönemin çok çeşitli gerekliliklerine yanıt vererek, hem alternatif üretimlerin hem de ana akım kültür-
sanat pratiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilir mi?’ sorusunun yanıtını aramak
üzere yaklaşık iki buçuk yıldır devam ettiği ihtiyaç programını belirleme sürecinde, kültür-sanat
alanındaki farklı kurum ve kişilerle yürüttüğü çok disiplinli çalıştaylar düzenlemiştir. Her ne kadar
programla doğrudan ilişkili olan bu sorunun yanıtını mimarlık tek başına veremeyecek olsa da, bu
yarışmanın konusunun odağında da bu soru yer almaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik
kriz ortamında farklı sektörlerdeki irili ufaklı bağımsız kültür-sanat üreticilerinin acil mekânsal
ihtiyaçlarını, değişen üretim ve tüketim biçimlerini göz önünde bulundurarak karşılayabilecek, bir
metropolün gereksinim duyduğu kitlesel buluşmalara, uluslararası prodüksiyonlara ev sahipliği
yapabilecek bir kültür-sanat yerleşkesinin oluşturulması ihtiyaç programının başlıca konusudur.

Öte yandan yarışma alanı, toplu taşıma ve ulaşım ağları ile İstanbul’un erişilebilir bir noktasında ve
aynı zamanda Ünalan Mahallesi’nin yanı başındadır. Yarışma alanının bu konumu, yapılacak olan
kültür sanat yerleşkesinin özellikle açık alan ve sosyal donatılar içeren kurgusu sayesinde içinde
bulunduğu mahalle ile ilişkilenmesine fırsat vermektedir. İhtiyaç programında kültür-sanat üretimi ile
ilgili sorulan soru, yarışma alanının konumu söz konusu olduğunda mahalle ve kent ölçeği arasında da
geçerlidir. Bir kültür sanat yerleşkesi, bir metropolün ihtiyaçlarını karşılarken, yakın çevresindeki
günlük hayat ile ilişkilendirilebilir mi?

Yarışma jürisi olarak cevaplanması meşakkatli bu sorulara mimarlık ortamımızın üretebileceği
potansiyel yanıtların ve belki yeni soruların İstanbul’un kültür-sanat ortamı ve kent hayatı için
dönüştürücü gücü olabileceğini düşünüyoruz.

Yarışmanın İlanı
22 Ağustos 2023, Salı
Soru Sormak için Son Tarih
12 Eylül 2023, Salı, 23.59 GMT+3
Soruların Yanıtlarının İlanı
19 Eylül 2023, Salı
Projelerin Son Teslim Tarihi
22 Kasım 2023, Çarşamba, 17.00 GMT+3
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih
24 Kasım 2023, Cuma 17.30 GMT+3
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi
1 Aralık 2023, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni
Sonuçların ilanıyla birlikte açıklanacaktır.

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Arif Gürkan ALPAY
Arif Gürkan ALPAY

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Mahir POLAT
Mahir POLAT

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Serap ÖBEKCİ
Serap ÖBEKCİ

Mimar - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı

Devrim ÇİMEN
Devrim ÇİMEN

Mimar

Tolga Volkan Aslan
Tolga Volkan Aslan

İBB Kültür Dairesi Başkanı

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Sevince BAYRAK
Sevince BAYRAK

Mimar

Cafer Bozkurt
Cafer Bozkurt

Mimar

Tülin Hadi
Tülin Hadi

Mimar

Hüseyin Kahvecioğlu
Hüseyin Kahvecioğlu

Mimar

Niyazi PARLAR
Niyazi PARLAR

İnşaat Mühendisi

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Pınar GÖKBAYRAK
Pınar GÖKBAYRAK

Mimar

Onur Güleç
Onur Güleç

İnşaat Mühendisi

Derya Ekim Öztepe
Derya Ekim Öztepe

Mimar

RAPORTÖRLER

Gökhan GÜL
Gökhan GÜL

İnşaat Mühendisi

Perihan Gülden Ökten
Perihan Gülden Ökten

Mimar

Filiz Taş
Filiz Taş

Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Merve Büşra Avcıoğlu Yılmaz
Merve Büşra Avcıoğlu Yılmaz

Şehir Plancısı

Ezgi Esensoy
Ezgi Esensoy

Mimar

Onur Helvacı
Onur Helvacı

İnşaat Mühendisi

Ayşe Kısakaya
Ayşe Kısakaya

Mimar

Nida Nur Küçük
Nida Nur Küçük

Mimar

Aylin Uysal
Aylin Uysal

Mimar

Dila Merve Paşmakçıoğlu
Dila Merve Paşmakçıoğlu

Mimar

Onurcan Tosun
Onurcan Tosun

İnşaat Mühendisi

1. Ödülü
900.000 TL
2. Ödülü
700.000 TL
3. Ödülü
500.000 TL
1. Mansiyon
250.000 TL
2. Mansiyon
250.000TL
3. Mansiyon
250.000TL
4. Mansiyon
250.000TL
5. Mansiyon
250.000TL

Ayrıca satın almalar için jüri emrine 300.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda projeye dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dâhil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Proje müelliflerinin TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.
Hayır. Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi, en az birer üyesiyle ekip olarak katılım şartı vardır.
Mimar ve inşaat mühendisi dışındaki meslek grupları ekipte müellif olarak yer alamaz. Yardımcı ya da danışman olarak ekipte yer alabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez
Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Yarışmacı birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek pafta boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir. Ayrıca teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB bellek içinde dijital olarak teslim edilecektir. Kapaklarında projenin rumuzu belirtilmelidir.
Bu yarışmada yer görme zorunlu değildir.

1. ÖDÜL

41 – 21983

Ekip Listesi
Ramazan Avcı – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Kutlu İnanç Bal (Mimar)
Seden Cinasal Avcı (Mimar)
Hakan Evkaya (Mimar)
Altan Çakılyılmaz (İnşaat Mühendisi)
Emrah Güravşar (Danışman- Elektrik Mühendisi)
Alpaslan Sütbaş (Danışman-Makine Mühendisi)
Elvan Ender Altay (Danışman-Peyzaj Mimarı)
Yardımcılar
Gülay Karip (Mimar)
İrem Malgaş (Mimar)
Serhat Çakır (Mimar)
Anıl Sidar İldan (Mimar)
Sıla Berdan Saygılı (Mimar)
Elif Zeynep Okur (Mimar)
Damla Demir (Mimar)
Umut Aslan (Mimar)
Esra Ulukavak (Mimar)
Mehmet Erbaş (Mimarlık Öğrencisi)
Şevval Güngör (Mimarlık Öğrencisi)

2. ÖDÜL

29 – 54017

Ekip Listesi
Nil Bıçak – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Kemal Bal (Mimar)
Erol Kalmaz (Danışman- Mimar)
Onur Topönder (Danışman- İnşaat Mühendisi)
Arzu Güler (Danışman- Peyzaj Mimarı)
Ahmet Boybada (Danışman- Makine Mühendisi)
Rıza İnce (Danışman- Elektrik Mühendisi)
Başak Tekin (Danışman- Mimar)
Yardımcılar
Büşra Yavuz (Mimar)
Beril Yavuz (Mimarlık Öğrencisi)

3. ÖDÜL

8 – 41022

Ekip Listesi
İbrahim Eyup – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Hakan Deniz Özdemir (Mimar)
Olcay Ovalı Eyup (Mimar)
İlhan Ergüney (Danışman- İnşaat Mühendisi)
Aydın Kaya (Danışman- Mekanik Mühendisi)
Eyup Sever (Danışman- Elektrik Mühendisi)
Büşra Akgündüz (Danışman- Peyzaj Mimarı)
Erkan Çelik (Danışman- Ses ve Akustik Mühendisi)
Yardımcılar
Ufuk Ergun (Mimar)
Abdullah Kahraman (Mimar)
Betül Gökçe (Mimar)
Hale Keskinalemdar (Mimar)
Sami Metin Uludoğan (Mimar)
Yusuf Kahraman (Mimar)
İmran Nurkoviç (Mimar)

1. MANSİYON

7 – 19423

Ekip Listesi
Özgür Bingöl – Ekip Temsilcisi (Y.Mimar)
İlke Barka (Y.Mimar)
Merve Şen (Mimar)
A. Günkut Barka (İnşaat Mühendisi)
Ohannes Gül (Danışman- Makine Mühendisi)
Nuran Erdoğan (Danışman- Elektrik Mühendisi)
Nermin Tirben (Danışman- Peyzaj Y. Mimarı)

2. MANSİYON

26 – 28407

Ekip Listesi
İsmail Kocataş – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Mücahit Kocataş (İnşaat Mühendisi)
Yardımcılar
Hüsna Nur Pehlivan (Mimar)
Eylül Güngör (Mimar)
Bilge Akbulut (Mimar)
Nurseli Karatepe (Mimarlık Öğrencisi)
Mehmet Bulut (Mimar)

3. MANSİYON

15 – 17896

Ekip Listesi
Sıddık Güvendi – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Cihan Sevindik (Mimar)
Mehmet Ali Yılmaz (İnşaat Mühendisi)
Doğan Türkkan (Danışman- Y.Mimar – İnşaat Mühendisi)
Oya Eskin Güvendi (Danışman- Mimar)
Senem Müştak Sevindik (Danışman- Dr. Mimar)
Alpaslan Sütbaş (Danışman- Makine Mühendisi)
Emrah Güravşar (Danışman- Elektrik Elektronik Mühendisi)
Yardımcılar
Resul Ekrem Zengin (Mimar)
Ece Ergüven (Öğrenci)
Şeyma Bıyık (Öğrenci)

4. MANSİYON

11 – 50271

Ekip Listesi
Mehmet Metin Polat – Ekip Temsilcisi (Y.Mimar)
Bilge Altuğ (Mimar)
Süleyman Recep Yılmaz (Danışman- İnşaat Mühendisi)
Nursen Gümüşsoy Kısar (Danışman- Peyzaj Y. Mimarı)
Yardımcılar
Ümmet Arslan (Mimar)

5. MANSİYON

17 – 13257

Ekip Listesi
Regaip Adem – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Batuhan Uluğ (Danışman- İnşaat Mühendisi)
Aytaç Şimşek (Danışman- Makine Mühendisi)
Çağdaş Topuz (Danışman- Elektrik Mühendisi)
Bilge Şimşek İlhan (Danışman- Peyzaj Mimarı)
Yardımcılar
Pınar Çalışır Adem (Mimar)
Berkay Türk (Mimar)
Pelin Çatıkkaya (Mimar)

SATIN ALMA

14-51974

Ekip Listesi
Bora Diken – Ekip Temsilcisi(Mimar)
Onur Ertaş (Danışman-Dr. İnşaat Mühendisi)
Mehmet Küçük (Danışman-Makine Mühendisi)
Halime Demir (Danışman-Elektrik-Elektronik Mühendisi)
Mustafa Buğra Yerliyurt (Danışman-Peyzaj Mimarı)
Yardımcılar
Ayşenur Eke (Mimarlık Öğrencisi)
Sedat Durucan (Heykeltraş)
Seval Sofuoğlu Oruç (Mimar, Şehir ve Bölge Planlamacısı)
Şahin Aslan (Maket)
Gökhan Yusuf Güneş (Maket)

SATIN ALMA

16 – 19537

Ekip Listesi
Furkan Şanlı – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Yunus Emre Görgüç (Mimar)
Ezgi Oğur (Mimar)
Burak Can Gün (İnşaat Mühendisi)
Betül Tokdemir (Danışman- Peyzaj Mimarı)
Samet Erkol (Danışman- Makine Mühendisi)
Hüsnü Ersalcı (Danışman- Elektrik Mühendisi)
Yardımcılar
Müge Özkan (Mimar)
Atakan Çavuş (Mimar)

SATIN ALMA

49 – 37068

Ekip Listesi
Mehmet Ziya İmren – Ekip Temsilcisi (Mimar)
Tamara Nazari İmren (Danışman- Mimar)
Çağrım Koçer (Danışman- Mimar)
Cengiz Çağatay Akbaş (Danışman- Mimar)
Zafer Kınacı (Danışman- İnşaat Mühendisi)

İSTATİSTİKLER

  • Başvuru Sayısı:
  • Teslim Edilen Proje Sayısı:
  • Katılımcı Sayısı:
  • Pafta Sayısı:
  • Toplam Ödül Sayısı:
  • Toplam Ödül Miktarı: TL
  • Kolokyum Katılım Sayısı:
  • Yarışma Alanı m²: