Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

KADIKÖY

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Genel Bilgi Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, üst ölçeklerde Kadıköy ilçesi ve hinterlandının bütününe ilişkin alınacak ilkesel kararlar çerçevesinde, sınırları verilen yarışma alanının yakın çevresiyle ilişkilendirilerek yeniden planlanması amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma sonucunda, alanın çevresel korumaya uygun ve çağdaş bir anlayışla tasarlanması için tüm potansiyellerinin değerlendirilerek mekânsal kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Kadıköy İlçesi, metropolün Anadolu yakasında, sanat