admin

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak

Üsküdar tüm Osmanlı toprakları üzerinde birbirine sadece 300 metre mesafede iki çok önemli Sinan külliyesi barındıran nadir yerlerden. Batıda Şemsi Ahmet Paşa Camisi (1580), doğuda Mihrimah Sultan İskele Camisi (1547) yapılışlarından beş yüzyıl sonra bile semtin topografyasında ve siluetinde hala en etkili elemanlar olmayı sürdürüyorlar. Bunlara yine yaklaşık 300 metre uzaklıkta ve güneyde konumlanan, bugün

İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması

Jules Verne ( 1828 – 1905 ) Dr. Ox’un Deneyi kitabında geceleri aydınlatılacak bir kent hayali kurar. Kentin adı da kitap gibi kurmacadır: Quiguendone. 1872 yılında yayınlanan kitapta anlatılan öykü, bir bilim insanı olan Dr. Ox’un şehrin aydınlatılması için belediye başkanı ile anlaşması üzerine inşa edilir. Kısaca geçmişten günümüze kentlerin – özellikle güvenlik nedeniyle –

İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

Ölülerimize olan bağlılığımız, yalnızca kendilerine karşı vefa borcumuz değildir; onlarla kurduğumuz ilişki, aynı zamanda uygarlığımızın göstergesidir. Ölünün ardından yakılan ağıttan defin törenine, ölü için hazırlanan mezardan belirli zamanlarda tekrarlanan anma günlerine kadar, ölü kültü insan olabilmenin önkoşulu, en kadim, en belirleyici şartıdır. Nitekim, “uygarlık, ölülere saygıyla başlar” der Giuseppe Garino; ve mezar kavramının doğuşu araştırmacılar

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması

Genel Bilgi Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje yarışmasına konu olan Yenikapı bölgesi, günümüzde Marmaray ve Metro hatları ile deniz otobüsü ve feribot hatlarının düğüm noktası olarak İstanbul’un en önemli ulaşım ve aktarma merkezlerinden biridir. İstanbullular bu alanı gün içinde neredeyse 24 saat yoğun bir biçimde kullanmakta, çoğu zaman yeryüzüne bile çıkmadan, nereden geçmekte olduğunu

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Genel Bilgi Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, üst ölçeklerde Kadıköy ilçesi ve hinterlandının bütününe ilişkin alınacak ilkesel kararlar çerçevesinde, sınırları verilen yarışma alanının yakın çevresiyle ilişkilendirilerek yeniden planlanması amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma sonucunda, alanın çevresel korumaya uygun ve çağdaş bir anlayışla tasarlanması için tüm potansiyellerinin değerlendirilerek mekânsal kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Kadıköy İlçesi, metropolün Anadolu yakasında, sanat

Salacak Kentsel Tasarım Yarışması

Genel Bilgi İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul ve Eşsiz Miras konularını “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” ilkeleri çerçevesinde hazırladığı İstanbul Stratejik Planı’nın ana temaları olarak belirlemiştir. Salacak Kentsel Tasarım Yarışması da bu ilke ve temalar kapsamında yoğun biçimde kentin

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Meydanlar kent merkezlerinde buluşma, karşılaşma ve aktivite merkezleri olarak kent hafızasının bir parçasıdır. Görünür fiziksel dolaşımların, sosyal ilişkilerle pekişerek kamusal olma halini görünür kılan meydanlar bulundukları çevre ile birlikte var olarak, kent kullanıcılarının zihin dünyası ile bütünleşir. Bu anlamda kamusal alanlarda gerçekleşen değişimler kentlilerin de dönüşümünü vazgeçilmez kılar. Bir meydanın fiziksel olarak kamusal kullanım ve

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması

Taksim Meydanı Kentsel mekân kavramı; sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi dönüşümlere yönelik tartışmaların merkezinde yer alır. Sosyal ilişkileri mekânın bir türevi olarak gören belirleyicilikle, mekânı sosyal ilişkilerin basit bir yansıması olarak ele alan yapısalcılık arasında gidip gelen tartışmalar, günümüzde mekânı hem sosyal yaşamın bir belirleyicisi, hem de bir sosyal ürün olarak tarifleyen yaklaşımlarla süregelmiştir. Mekân

İstanbul Senin – Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında

İstanbul Senin – Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin