İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

HALİÇ

İstanbul Senin – Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin