Güzel Sanat Eserleri

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak

Üsküdar tüm Osmanlı toprakları üzerinde birbirine sadece 300 metre mesafede iki çok önemli Sinan külliyesi barındıran nadir yerlerden. Batıda Şemsi Ahmet Paşa Camisi (1580), doğuda Mihrimah Sultan İskele Camisi (1547) yapılışlarından beş yüzyıl sonra bile semtin topografyasında ve siluetinde hala en etkili elemanlar olmayı sürdürüyorlar. Bunlara yine yaklaşık 300 metre uzaklıkta ve güneyde konumlanan, bugün

İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

Ölülerimize olan bağlılığımız, yalnızca kendilerine karşı vefa borcumuz değildir; onlarla kurduğumuz ilişki, aynı zamanda uygarlığımızın göstergesidir. Ölünün ardından yakılan ağıttan defin törenine, ölü için hazırlanan mezardan belirli zamanlarda tekrarlanan anma günlerine kadar, ölü kültü insan olabilmenin önkoşulu, en kadim, en belirleyici şartıdır. Nitekim, “uygarlık, ölülere saygıyla başlar” der Giuseppe Garino; ve mezar kavramının doğuşu araştırmacılar

346 SIRA NUMARALI PROJE – 02785 – TURGUT UYAR

45 SIRA NUMARALI PROJE – 35670 – Âşık Daimi

270 SIRA NUMARALI PROJE – 63958 – NEYZEN TEVFİK KOLAYLI

375 SIRA NUMARALI PROJE – 63197 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR

374 SIRA NUMARALI PROJE – 85027 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR

373 SIRA NUMARALI PROJE – 22180 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR

372 SIRA NUMARALI PROJE – 49702 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR

371 SIRA NUMARALI PROJE – 16095 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR

370 SIRA NUMARALI PROJE – 63810 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR

369 SIRA NUMARALI PROJE – 27583 – NECDET YILDIRIM – CEVDET KILIÇLAR