Kentsel Tasarım

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Genel Bilgi Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, üst ölçeklerde Kadıköy ilçesi ve hinterlandının bütününe ilişkin alınacak ilkesel kararlar çerçevesinde, sınırları verilen yarışma alanının yakın çevresiyle ilişkilendirilerek yeniden planlanması amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma sonucunda, alanın çevresel korumaya uygun ve çağdaş bir anlayışla tasarlanması için tüm potansiyellerinin değerlendirilerek mekânsal kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Kadıköy İlçesi, metropolün Anadolu yakasında, sanat

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Meydanlar kent merkezlerinde buluşma, karşılaşma ve aktivite merkezleri olarak kent hafızasının bir parçasıdır. Görünür fiziksel dolaşımların, sosyal ilişkilerle pekişerek kamusal olma halini görünür kılan meydanlar bulundukları çevre ile birlikte var olarak, kent kullanıcılarının zihin dünyası ile bütünleşir. Bu anlamda kamusal alanlarda gerçekleşen değişimler kentlilerin de dönüşümünü vazgeçilmez kılar. Bir meydanın fiziksel olarak kamusal kullanım ve

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması

Taksim Meydanı Kentsel mekân kavramı; sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi dönüşümlere yönelik tartışmaların merkezinde yer alır. Sosyal ilişkileri mekânın bir türevi olarak gören belirleyicilikle, mekânı sosyal ilişkilerin basit bir yansıması olarak ele alan yapısalcılık arasında gidip gelen tartışmalar, günümüzde mekânı hem sosyal yaşamın bir belirleyicisi, hem de bir sosyal ürün olarak tarifleyen yaklaşımlarla süregelmiştir. Mekân

8 SIRA NUMARALI PROJE – 8E3A7BPY

62 SIRA NUMARALI PROJE – e4783015

61 SIRA NUMARALI PROJE – E216384D

60 SIRA NUMARALI PROJE – e59k8a1s

52 SIRA NUMARALI PROJE – ct914736

48 SIRA NUMARALI PROJE – bi0t8pe2

43 SIRA NUMARALI PROJE – AZ135924

35 SIRA NUMARALI PROJE – AAT4KS1M

54 SIRA NUMARALI PROJE – D5A2H9P4