salacak

Salacak Kentsel Tasarım Yarışması

Genel Bilgi İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul ve Eşsiz Miras konularını “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” ilkeleri çerçevesinde hazırladığı İstanbul Stratejik Planı’nın ana temaları olarak belirlemiştir. Salacak Kentsel Tasarım Yarışması da bu ilke ve temalar kapsamında yoğun biçimde kentin